الحاجی با بیان اینکه ما در صندوق اسنوا ونچرز این رویکرد را پیاده سازی کردیم و از سال گذشته تاکنون دو سرمایه گذاری در دو شرکت دانش بنیان داشتیم، تصریح کرد: امسال در نمایشگاه شرکت کردیم تا ضمن معرفی صندوق بتوانیم شرکت‌هایی که توانایی همکاری با گروه انتخاب دارند را شناسایی کنیم. مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا ونچرز با اشاره به اینکه در رویکردهای شرکتی تنها ابزار در دسترس ما سرمایه‌گذاری است، افزود: آورده‌های صندوق‌های شرکتی صرفا پول نیست و آن چیزی که صندوق‌های شرکتی را جذاب می‌کند توانایی‌هایی است که در شرکت مادر وجود دارد. الحاجی ادامه داد: رویکرد ما برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها این است که شرکت‌ها عضو خانواده خودمان شوند.

وی با بیان اینکه برای جذب طرح‌ها، فراخوان‌هایی در درگاه‌های رسمی خود قرار می دهیم، افزود: همچنین دو دفتر رسمی در اصفهان و تهران داریم و دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه اصفهان مقر اصلی دفتر‌ها هستند. مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا ونچرز ادامه داد: دفاتر دانشگاهی موجب شده است نزدیک‌ترین تعامل با تیم‌هایی که فعال هستند را داشته باشیم. وی با بیان اینکه برنامه ما این است که ۵۵ درصد طرح‌های سرمایه‌گذاری را به طرح‌های زنجیره ارزش گونه انتخاب اختصاص دهیم، تصریح کرد: همه طرح‌هایی که سوددهی و بیزینس پلن مناسبی داشته باشند را می‌توانیم داشته باشیم همچنین این طرح‌ها می‌توانند در حوزه‌های لجستیک، کشاورزی، لوازم خانگی و ... باشند. الحاجی بیان کرد: طرح‌هایی که به ما می‌رسد باید شخصیت حقوقی ثبت شده داشته و محصول و خدمت شان فروش حداقلی را تجربه کرده باشد؛ در این شرایط می‌توانیم روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.مدیر واحد نوآوری مرکز تکنولوژی کارخانه نوآوری اسنوا تک از سرمایه‌گذاری این شرکت در پروژه‌های مرتبط با اینترنت اشیا خبر داد و افزود : این طرح هم اکنون به صورت آزمایشی در حال اجرا ‌است و امیدواریم با بهره‌برداری از آن در آینده نه چندان دور، در معرض عموم قرار گیرد.

ساناز منصف با اعلام مطلب افزود: شعار نمایشگاه که زیست بوم نوآوری زیر یک سقف است، دقیقا متناسب با هدف گروه ماست. وی با بیان اینکه حضور ما در این نمایشگاه به دلیل شبکه‌سازی در حوزه نوآوری و شناسایی شرکت‌های فعال در این حوزه است، تصریح کرد: در حوزه نوآوری تیم‌سازی و شبکه‌سازی بسیار مهم است و زمانی که شرکتی به حوزه نوآوری راه پیدا می کند، یک تنه کار کردن معنی پیدا نمی‌کند. مدیر واحد نوآوری مرکز تکنولوژی کارخانه نوآوری اسنوا تک ادامه داد: ما در این کارخانه رویکرد نوآوری باز داریم تا از پتانسیل‌های داخل و خارج بتوانیم استفاده کنیم و حضورمان در نمایشگاه نشان می‌دهد که می‌خواهیم با فعالان این زیست بوم همکاری داشته باشیم. وی تاکید کرد: شعاری که واحد نوآوری اسنوا تک دارد این است که نوآوری راه حل ماست و امروزه با سرعت تکنولوژی ، این روش واقعا راه حل ماندگاری و بقا است. منصف افزود: روز اول نمایشگاه خیلی خوب پیش رفت چرا که با صنایع و دانشگاه‌ها جلساتی داشتیم و سعی کردیم در کارخانه نوآوری همکاری داشته باشیم.