وی با بیان اینکه انتظار می‌رود بانک‌ها نقدینگی و منابع را به سمت رشد تولید هدایت کنند تا موجب ایجاد تعادل در بازار شود افزود: بانک کشاورزی نیز در همین مسیر و با هدایت منابع به سمت تولید در بخش کشاورزی و تحکیم پایه‌های امنیت غذایی کشور حرکت خواهد کرد. مدیرعامل بانک کشاورزی با تاکید بر رسیدن به تفکر و ایده مشترک و چگونگی نقش‌آفرینی به عنوان بانکدار در مهار تورم و رشد تولید افزود: اگر قرار باشد بدون توجه به منابع و صرفا با برداشت از حساب بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام شود، نه تنها به کاهش تورم کمکی نخواهد شد، بلکه عملکرد بانک‌ها تورم زا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته نزدیک به دو برابر سال قبل از آن پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی انجام شده است، گفت: البته باید توجه داشت با نیازهای نامحدود و منابع محدود روبه‌رو هستیم اما تخصیص بجا و به موقع درکیفیت کار ما اثرگذار است. بنابراین تخصیص بهینه منابع در جهت تولید امری مهم است. فرخ نژاد با اشاره به اینکه طی سال گذشته در حوزه اعتباری و شعب بانک کشاورزی بیش از یک میلیون و ۵۰‌هزار فقره تسهیلات به ارزش حدود ۱۸۸‌هزار میلیارد تومان پرداخت شد، ادامه داد: از این شمار ۷۷۰‌هزار فقره تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است که نشان‌دهنده حمایت این بانک از بهره‌برداران و متقاضیان دریافت تسهیلات خُرد است.

فرخ نژاد اصلاح فرآیندها، توسعه خدمات غیرحضوری، بهبود عملکرد شعب شهری و ارتقا و به‌روزرسانی خدمات و نرم‌افزارهای بانکی را از جمله اموری دانست که سال۱۴۰۲ در دستور کار بانک کشاورزی قرار گرفته است. مدیرعامل بانک کشاورزی آینده این بانک را روشن ارزیابی کرد و عملکرد خوب و موثر این مجموعه را نوید بخش روزهای روشنی برای تداوم حمایت از تولید بخش کشاورزی و ارائه خدمات نوین به هموطنان عزیز دانست.