بر همین اساس، سقف فردی تسهیلات روستایی به ازای هر واحد مسکونی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان رسید که نرخ سود این تسهیلات ۱۸‌درصد (۵‌درصد سهم متقاضی و ۱۳‌درصد سهم صندوق ملی مسکن) است. بنابراین آن دسته از متقاضیانی که معرفی‌‌‌نامه‌‌‌های صادره آنها قبل از ابلاغیه جدید به شعب بانک ارائه و به ثبت رسیده و قرارداد تسهیلاتی آنها در دفترخانه ثبت نشده است، در صورت ارائه معرفی‌‌‌نامه ‌‌‌جدید از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران (اعتبار ابلاغی سال ۱۴۰۱) می‌توانند از سقف تسهیلات ابلاغی جدید بهره‌‌‌مند شوند. در ضمن مجموع دوران ساخت و بازپرداخت تسهیلات مذکور ۲۰ ساله (۳ سال دوران مشارکت به علاوه ۱۷ سال دوران فروش اقساطی) است. در اجرای مصوبه مربوطه سهم بانک مسکن در اعطای تسهیلات مسکن روستایی۳۰‌هزار فقره است.