وی درباره کار‌‌‌های حمایتی بانک قرض‌الحسنه رسالت بیان کرد: صحبت از حمایت و اسپانسر و... در فضای تجاری مطرح می‌شود، ولی در فضای اجتماعی فعالیت توسط مردم در قالب کانون‌‌‌های همیاری اجتماعی صورت می‌گیرد. یکی از فعالیت‌های این کانون‌‌‌های همیاری اجتماعی توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه است که در بستربانک قرض‌الحسنه رسالت صورت می‌گیرد. در واقع کانون‌‌‌های همیاری اجتماعی و بانک قرض‌الحسنه رسالت و چند سازمان دیگر مانند یک اکوسیستم، همیاری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی را توسعه می‌دهند.  مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت درباره تسهیلات قرض‌الحسنه این بانک اظهار کرد: اتفاقات خیلی خوبی در دولت مردمی آقای دکتر رئیسی برای توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه و یک گام فراتر در ارتباط با شمولیت مالی روی داد.

به این معنا که عامه مردم از دسترسی به خدمات بانکی و خصوصا قرض‌الحسنه برخوردار هستند و با پول خود مردم هم این اتفاق می‌‌‌افتد و به خوبی نیز مشهود است. یکی از آنها این است، سقف وام‌‌‌های بانک‌های قرض‌الحسنه برای یک نفر از ۵۰‌میلیون تومان به ۲۰۰‌میلیون رسید یا برای ساده‌‌‌سازی کار عامه مردم تسهیلات الکتروینک ایجاد و فعال شد.  حسین‌زاده درباره تخصیص وام با اعتبارسنجی ابراز کرد: بانک رسالت از چهار سال پیش با سامانه‌‌‌ای به نام مرآت اعتبارسنجی را شروع کرد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا به امروز تمام وام‌‌‌های قرض‌الحسنه با اعتبارسنجی تخصیص پیدا می‌کند. سامانه مرآت بیش از ۵/ ۳‌میلیون نفر عضو دارد که اتفاق خیلی خوبی است و مورد نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم قرار گرفته است. 

وی درباره میزان تسهیلات تخصیص یافته برای ازدواج و فرزند آوری چنین توضیح داد: هشت‌هزار میلیارد ریال از ابتدای سال وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته که در مقایسه با سال قبل سه برابر شده است. این مساله دوعامل اصلی دارد. اولین اینکه استقبال خوب مردم است که در نتیجه آن منابع بانک قرض‌الحسنه رسالت نسبت به اول سال ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شده و دیگری تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور در زمینه فرزندآوری و ازدواج است که در نتیجه آن بانک‌ها در آسان‌سازی و دسترسی عامه مردم برای دریافت وام‌‌‌های قرض‌الحسنه کار کردند آثار آن هم در آمار و اطلاعات قابل‌توجه است.