علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی گزارشی از عملکرد بانک ارائه داد وگفت: پاسخ به مطالبات همه سهامداران به ویژه جامعه هدف در اولویت وظایف هیات‌‌مدیره بانک است. وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته توسط هیات‌‌مدیره بانک، مجمع بانک در موعد مقرر قانونی برگزار شد. مدیرعامل بانک دی تاکید کرد: مطالبه‌گری، حق سهامدار است و ما نیز بر اساس عملکرد بانک به سهامداران پاسخگو هستیم.

وی با بیان اینکه مزایده اموال مازاد در بانک توسط کارگروهی پیگیری می‌شود افزود: در این راستا هر ماه یک مزایده برای املاک مازاد بانک برگزار می‌شود. وی ادامه داد: همه املاک بانک احصا و بخشی از آنها ارزیابی شده که در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند، از این رو فرآیند فروش املاک مازاد بانک با سرعت و دقت در حال انجام است. مدیرعامل بانک دی تصریح کرد: از ۱۳ شرکت وابسته به بانک، برنامه‌ریزی برای خروج از سه شرکت تا پایان شهریور اجرایی می‌شود. وی افزود: برنامه واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌‌های مازاد بانک در یک دوره زمانی مشخص طراحی و در حال اجرا است.  قیطاسی به اقدامات انجام شده برای کاهش زیان انباشته بانک اشاره کرد و با بیان اینکه کاهش در هزینه‌ها در چند ماه ابتدایی سال عملیاتی شده است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، زیان انباشته باید در پایان برنامه تدوین‌‌ شده به نزدیک صفر برسد و بانک به سود عملیاتی دست یابد.

رشد ۲۱ درصدی مانده منابع

براساس گزارش فعالیت هیات‌مدیره بانک دی، سرمایه بانک دی با بیش از ۲ هزار درصد افزایش در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ هزار میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافت. ترکیب سهامداران این بانک شامل ۴۵/ ۱۱درصد حقوقی و۵۵/ ۸۸درصد حقیقی است. بانک دی با ۹۱ شعبه، دارای یک هزار و۲۹۹کارمند در صف و ستاد است. مانده منابع بانک در پایان سال گذشته به میزان ۵۱۷.۸۹۹میلیارد ریال است که در مقایسه با پایان سال مالی قبل از آن حدود ۲۱درصد رشد داشته است. در عین حال مانده تسهیلات بانک نیز در مدت یاد‌شده مبلغ ۲۱۵.۲۹۲میلیارد ریال است که حدود ۱۱درصد رشد را نشان می‌دهد.

سهم ۲ درصدی از سپرده‌های بانک‌های خصوصی

گزارش فعالیت هیات‌مدیره بانک دی در سال ۱۴۰۰نشان می‌دهد سهم سپرده‌های این بانک از نظام بانکی در سال گذشته به میزان ۰۵/ ۱درصد، قرض‌الحسنه ۲۲/ ۰درصد، جاری ۳۷/ ۰درصد و مدت‌دار ۳۴/ ۱درصد بوده است. سهم تسهیلات بانک دی نیز ۶۱/ ۰ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی در سال گذشته بود. این در حالی است که سهم بانک دی از سپرده‌های بانک‌های خصوصی نیز ۶۲/ ۱درصد، قرض‌الحسنه‌ها ۳۵/ ۰درصد، جاری ۵۷/ ۰درصد و مدت‌دار ۲درصد است. سهم تسهیلات دی از بازار بانک‌های خصوصی ۹۴/ ۰درصد اعلام شد. مانده سپرده‌ها در نظام بانکی در سال ۱۴۰۰نسبت به ۱۳۹۹به میزان ۷/ ۴۲درصد رشد داشت. این نسبت در بانک‌های خصوصی ۴/ ۲۶درصد و در بانک دی ۳/ ۳۰درصد بوده است.

مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی ۸/ ۴۳درصد، بانک‌های خصوصی ۷/ ۴۰درصد و در بانک دی ۴/ ۵۲درصد بوده است. مانده سپرده‌های جاری نیز در نظام بانکی ۸/ ۴۵درصد، در بانک‌های خصوصی ۸/ ۳۷درصد و در بانک دی ۳۶درصد اعلام شده است. اما مانده تسهیلات در نظام بانکی، بانک‌های خصوصی و بانک دی به ترتیب ۴۸ درصد، ۲/ ۴۰درصد و ۱۲ درصد رشد داشته است. بانک دی در سال گذشته توانست به رشد ۳۹درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه دست یابد. همچنین افزایش ۲۹ درصدی سپرده‌های مدت‌دار مشتریان، افزایش ۳۷درصدی تعهدات بانک، رشد ۲۰درصدی درآمد تسهیلات، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی و رشد ۹۳ درصدی درآمدهای کارمزدی از دیگر عملکردهای بانک در سال ۱۴۰۰ بوده است. بانک دی در بخش غیر مالی مجوز نوع سه ارزی را دریافت کرده و در بازار بین بانکی و بازار متشکل ارزی نیز عضو است. تعداد خودپردازهای بانک دی نیز به بیش از ۲ هزار دستگاه افزایش یافته است.

اهداف دی

بیش از ۶۴ درصد مشتریان تسهیلات بانک دی را اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهند. بانک دی اقداماتی همچون کاهش هزینه تمام‌شده پول از طریق جذب منابع ارزان‌قیمت، تمرکز بر سوپرمارکت مالی، توسعه و عمق‌بخشی نظام جامع منابع انسانی، مدیریت مصارف از طریق بهینه‌سازی نظام ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و مدیریت اعتباری و دستیابی به وجوه نقد از طریق بهبود ساختار و ترکیب دارایی‌ها  را در دستور کار دارد.