یادآور می‌‌‌شود هیات‌‌‌مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ترکیب جدید خود از هفته گذشته هدایت این مجموعه را برعهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بر اساس صورت‌‌‌جلسه هیات‌‌‌مدیره چادرملو،آقایان امیرعلی طاهرزاده نماینده شرکت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره، محمود صلاحی نماینده شرکت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری امید (سهامی عام) به عنوان رئیس هیات‌‌‌مدیره ، سیدولی‌‌‌‌‌‌الله فاطمی‌‌‌اردکانی نماینده سهام عدالت به عنوان نایب ر‌‌‌ئیس هیات‌‌‌مدیره و محمد‌‌‌رضا بابایی‌‌‌دره نماینده شرکت سرمایه‌‌‌گذاری سپه و عباس اکبری‌‌‌محمدی  نماینده فولاد مبارکه به عنوان اعضای هیات‌‌‌مدیره انتخاب شدند.