رشد فروش خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۸ درصد بوده و باعث شده نستله چشم‌‌انداز فروش خود را برای سال آینده افزایش دهد. این شرکت می‌گوید فروش شکلات‌‌ها و غذای حیوانات در فاز اول پاندمی، افزایش قابل توجهی داشت. نستله بعد از شرکت‌‌های بزرگی مثل کرفت هاینز، دنون، یونیلیور و موندلز که افزایش قیمت‌‌های شدیدی در محصولات خود داشته‌‌اند، این اقدام را انجام داد. این شرکت انتظار دارد حاشیه سود آن در کل سال به ۱۷ درصد برسد. مصرف‌‌کننده‌ها ظاهرا افزایش قیمت‌‌های ناگزیر یکسری محصولات مشخص سوپرمارکتی را پذیرفته‌‌اند، اما مجبور شده‌‌اند در یکسری هزینه‌های دیگر مثل خرید پوشاک صرفه‌‌جویی کنند.