همچنین برند عینک آفتابی ری‌‌بن با امتیاز ۲۰/۹۳ درصد در رتبه ۸ خدمات‌‌دهی بد به مشتریان قرار گرفت. مشتریان می‌گویند اگر به هر دلیلی با بخش خدمات به مشتری این شرکت تماس بگیرید، تجربه شما تبدیل به یک کابوس می‌شود؛ به‌طوری که یکی از مشتریان در امتیازدهی گفته بود «کاش می‌شد صفر ستاره را ثبت می‌کردم.» صنعت دیگری که بیشتر از حد انتظار در این گزارش به چشم آمد، بخش انرژی بود. شرکت‌‌های  SSE، اکتاپوس انرژی و Npower جزو ۲۰ شرکت اول در خدمات‌‌دهی بد به مشتریان بودند و حتی Npower در رده دوم قرار گرفته است. با توجه به بحران هزینه‌های زندگی که باعث افزایش رقم قبض‌‌های انرژی در اروپا شده، شرکت‌‌های انرژی به‌‌ویژه در موقعیت حساسی قرار گرفته‌‌اند. خیلی از مشتریان شکایت کرده‌‌اند که Npower  بدهی‌‌های آنها را به یک آژانس شخص سوم منتقل کرده که باعث شده در محاسبات اشکالاتی پیش بیاید. اما عجیب‌‌ترین مورد این است که سونی، با توجه به اینکه در بخش تکنولوژی است و ماهیت تکنولوژی خدمات‌‌دهی عالی به مشتریان است، با ۶۴/۹۵ درصد نظردهی منفی مشتریان، بدترین شرکت در این زمینه معرفی شده است.