به گزارش «دنیای اقتصاد»، درآمد کارمزد موسسه اعتباری ملل در پایان تیر ماه گذشته ۲۲۴میلیارد و۴۹۷میلیون ریال بود. در حالی که این رقم در پایان ماه قبل آن یعنی خرداد ۱۶۶میلیارد و۳۲۹ میلیون ریال بوده است. به این ترتیب درآمد محقق شده در دوره یک ماه منتهی به ۳۱ تیر به میزان ۵۸ میلیارد ریال بوده است. رشد حدود ۳۵ درصدی این درآمدها در یک ماه خرداد تا پایان تیر محقق شده است. در میان انواع تسهیلات اعطایی موسسه اعتباری ملل، بیشترین تسهیلات متعلق به بخش مرابحه با رقم ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده که در تیر ماه صورت گرفته است. پس از مرابحه، تسهیلات مشارکت مدنی با رقم ۳هزار میلیارد ریال  و تسهیلات قرض‌الحسنه با رقم ۲هزار میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در بخش سپرده‌های موسسه اعتباری ملل، بیشترین مانده سپرده‌ها در پایان تیر ماه مربوط به بلندمدت یکساله با رقم ۲۶۲هزار و۶۵۴ میلیاردریال است. دومین رتبه متعلق به سپرده‌های بلندمدت دو ساله با رقم ۶۳هزار و۲۵۶میلیارد ریال و سومین رتبه متعلق به سپرده‌های کوتاه‌مدت با رقم ۳۵ هزارو۹۱ میلیارد ریال است. سپرده‌های قرض‌الحسنه ریالی رقم ۲۷هزار و۸۷۲میلیارد ریال را ثبت کرده است.