شرکت بیمه پارسیان که با نماد «پارسیان» در بورس تهران فعالیت می‌کند، گزارش فعالیت یک ماه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱ را در سامانه کدال منتشر کرده که براساس آن این شرکت در این مدت یک هزار و ۹۳۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان حق بیمه تولید و بیش از یک هزار و ۷۸ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان هم خسارت پرداخت کرده است. در چهار ماه نخست سال گذشته بیمه پارسیان یک هزار و ۳۰۶ میلیارد و ۴۶۹ میلیون تومان حق بیمه تولید و ۶۵۵ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان هم خسارت پرداخت کرده بود. ۳۸ درصد از پرتفوی این شرکت مربوط به حق بیمه شخص ثالث (معادل ۷۲۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان) و ۲۰ درصد دیگر هم متعلق به رشته درمان (معادل ۳۷۷ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان) بوده است. از طرف دیگر ۳۹ درصد از خسارت پرداختی بیمه پارسیان تا پایان تیرماه مربوط به رشته درمان (معادل ۴۲۰ میلیارد تومان) و ۳۶ درصد هم مربوط به رشته ثالث اجباری (معادل ۳۸۷ میلیارد تومان) بوده است.