هدف از جمع‌‌‌آوری استانداردهای مدون هتلیSOP‌ها، ارتقای نام تجاری «رکسان»در حد استانداردهای جهانی با هدف ارتقای خدمات و جلب رضایت میهمانان است.

با توجه به اهمیت آموزش در هتل، بازآموزی همه کارکنان در واحدهای مختلف هتل با یک برنامه‌ریزی آموزشی مدون، منسجم و اثربخش بر اساس استانداردهای مدون هتلی (SOP)‌های گردآوری شده شرکت با همکاری گروه هتلداری آکور فرانسه در سال ۱۴۰۰ آغاز شد. هدف از آموزش، ارتقای سطح دانش کارکنان هتل با ایجاد انگیزه بیشتر در مورد ارائه خدمات بهتر و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات به میهمانان است.

به همین منظور آزمون SOP از کارکنان هتل‌‌‌های فرودگاهی رکسان با هدف ارتقای سطح دانش کارکنان با ایجاد انگیزه بیشتر در مورد ارائه خدمات بهتر و در نتیجه ارتقای سطح کیفی خدمات به میهمانان تیرماه امسال برگزار شد. شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعه‌‌‌های گروه مالی گردشگری است.