بر اساس نتایج حاصل از این طرح، در سال زراعی ١٤٠٠-١٣٩٩ از مجموع ۸/ ۵۷ میلیون تن تولیدات زراعی، ١٨ درصد تولید به محصول گندم اختصاص یافته است. بر اساس یافته‌های این طرح، پیش‌بینی می‌شود سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی ١٤٠١-١٤٠٠ نسبت به سال زراعی ١٤٠٠-١٣٩٩ حدود ۶/ ۴ درصد کاهش یابد. طبق نتایج حاصل از این طرح، سطح کاشت گندم در سال زراعی ١٤٠٠-١٣٩٩ بیش از ۶/ ۶ میلیون هکتار با مقدار تولید ۴/ ۱۰ میلیون تن بوده است. پیش‌بینی می‌شود سطح کاشت گندم در سال زراعی ١٤٠١-١٤٠٠ به ۵/ ۶میلیون هکتار کاهش یابد. بر اساس یافته‌های این طرح، پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی ١٤٠١-١٤٠٠ سطح کاشت محصولات «برنج (شلتوک)» و «جو» به‌ترتیب ۳/ ۱۲ و ۳/ ۴درصد کاهش یابد. طبق این یافته‌ها همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی ١٤٠١-١٤٠٠ سطح کاشت محصولات «زعفران» و «نیشکر» به‌ترتیب ۲/ ۲ و ۳/ ۵درصد افزایش یابد. طرح آمارگیری زراعت در آذر سال ١٤٠٠ با هدف برآورد سطح کاشت و مقدار تولید محصولات سالانه در سال زراعی ١٤٠٠-١٣٩٩، پیش‌بینی سطح کاشت محصولات سالانه در سال زراعی ١٤٠١-١٤٠٠ و همچنین برآورد اقلام مورد نیاز حساب‌های ملی اجرا شد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند