استفاده از تیغه‌های پلی‌آمید در پروفیل‌های آلومینیومی‌، باعث می‌شود ضریب انتقال حرارت آلومینیوم از ۲۰۳ به زیر ۴ کاهش پیدا ‌کند. در واقع پلی‌آمید رسانایی را در آلیاژ آلومینیوم قطع می‌کند. یکی از شرکت‌های فعال در تولید این کالا شرکت آذر صنعت نورلو پلاست است. برای آشنایی بیشتر با این شرکت سراغ زهره فرجی، مدیرعامل شرکت آذر صنعت نورلو پلاست  رفته‌ایم.

نورلو پلاست درحال حاضر چه محصولاتی تولیــد و به بازار دروپنجره عرضه می‌کند؟

شرکت آذر صنعت نورلو پلاست با برند تجاری نورلو اولین تولیدکننده تخصصی محصولات اکسترودی ترموپلاستیکی جهت مصارف ساختمانی و صنعتی، انواع مقاطع عایق حرارتی پلی‌آمیدی مصرفی پروفیل‌های آلومینیوم ترمال‌بریک و مقاطع عایق پی‌وی‌سی در زمینه‌های صنعتی و ساختمانی است که فعالیت تولیدی خود را از سال ۹۵ آغاز کرده است. تمرکز اولیه شرکت، طراحی و تولید تیغه‌های عایق پلی‌آمید تقویت‌شده با الیاف شیشه با تکنولوژی پیشرفته و بسیار دقیق اکسترود سرد بود. تیغه‌های پلی‌آمید با طرح‌های بی‌شمار رایج و اختصاصی بر پایه پلی آمید ویرجین ۶۶ (PA۶۶ or Nylon ۶۶) جهت دوخت در انواع پروفیل‌های در، پنجره و نما عرضه می‌شد. در فاز اول توسعه در سال ۲۰۱۸، با افزودن خطوط اکسترود‌هارد پی‌وی‌سی و قالب‌های آن همزمان با تجهیزات و تکنولوژی تولید کامپاندهای مربوطه، انواع پروفیل‌های رایج و اختصاصی ‌هارد پی‌وی‌سی نیز در سبد محصولات نورلو جای گرفت.

در حــال حاضر عمده محصولات نورلو، نوارهای عایــق یا به اصطلاح تیغه‌های پلی‌آمید و ‌هارد پی‌وی‌سی هستند. دامنه کاربرد این محصولات عمدتا صنایع دروپنجره و نما است، اما اقدامات کنونی کارخانه در خصوص برنامه آتی توســعه در جهت گسترش بازار هدف به سایر صنایع  با توجه به فراگیر بودن کاربرد محصولات نام‌برده در صنایع مختلف است.

تنوع بالای  محصول و کامل بودن سبد کالای یک مجموعه چه تاثیری در میزان اســتقبال از آن برند دارد؟ آیا برنامه‌ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟

هدف از تاسیس این کارخانه، رفع نیاز به واردات محصولات به معنای واقعی بوده اســت. در راستای این خط مشی کامل بودن سبد کالا مستلزم اقدامات اساسی برای تکمیل واحد طراحی و ســاخت قالب‌های متنوع  عمومی ‌و اختصاصی  است.

بدون شــک تعدد و تنوع سری قالب‌های نورلو، علاوه بر کیفیت بالای محصولات از بدو تاســیس، مهم‌ترین عامل پیشرفت و خوشنامی ‌این برند بوده که با توجه به اهمیت آن، توســعه مداوم واحد طراحی و ساخت قالب و همچنین انبار قالب در این مجموعه همواره در راس امور اجرایی قرار داشته است.

در حال حاضر صنعت تولید مقاطع اکســترودی پلی‌آمید و‌ هارد پی‌وی‌سی دروپنجره کشور در چه ســطحی قرار دارد و آیا از نظر کمی ‌و کیفی توانایی رقابت با محصولات مشابه ترکیه‌ای و اروپایی را دارد؟

با توجه به اینکه محصولات نورلو پلاست دقیقا مطابق پروسه تولید نورلو ماکینای ترکیه و بــا همان مواد اولیه  تماما وارداتی اروپایی صورت می‌گیــرد، ازنظر کیفیتی کاملا مطابق اســتانداردهای اروپایی اســت. در خصوص رقابت داخلی، امیدواریم در روزهای آتی شاهد پیشــرفت شرکت‌های همکار داخلی ازنظر کیفیت و حجم تولید باشیم تا امکان ایجاد فضای رقابتی سالم که قطعا باعث پیشرفت مضاعف خواهد بود، به وجود آید.

مواد اولیه مورد نیاز شــما چه میزان از داخل و چــه میزان از خارج تامین می‌شود؟ محدودیت و مشـکلات  مربوط به واردات مواد اولیه در چند سال اخیر، تاثیری بر بازار و فعالیت شما داشته است؟

مشکل واردات مواد اولیه و ملزومات تولید، معضلات مربوط به ثبت سفارش‌ها  و انتقال ارز و نهایتا بخشنامه‌های ناپایدار و متغیر گمرکات معضلاتی  هستند که سال‌هاست تولیدکنندگان در این کشــور با آنها درگیرند. به نظر بنده، اولین و مهم‌ترین تاثیر این مشکلات، ناپایداری و عدم امکان برنامه‌ریزی قطعی برای توسعه کارخانه است.

چه چشم‌اندازی برای فعالیت تولیدی در مجموعه نورلو پلاست متصور هستید؟

خوشــبختانه با عنایت به بازار رو به گســترش صنعت ســاختمان و آلومینیوم در ایران و کشورهای همسایه و نیاز رو به رشد بازار به محصولات تولیدی شرکت نورلو و ایجاد زمینه‌ها و بازارهای جدید برای این شــرکت، چشــم‌اندازی رو به گســترش و پیشــرفت و به دور از مشکلات حاد برای سازمان خود پیش‌بینی می‌کنیم.

مجموعه نورلو پلاست در زمینه توسعه بازار و فعالیت در بازارهای منطقه‌ای و صادرات محصول به خارج از کشورچه برنامه‌هایی دارد؟

از آنجا که صادرات در شرایط فعلی ایران پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص  خود را دارد با وجود امکان تولید محصول باکیفیت در حد استاندارد جهانی و با ظرفیت مازاد صادراتی همچنان برای حضور پررنگ در بازارهای جهانی، به حمایت‌های مختلفی برای گذر از این موانع نیاز داریم.

در سال‌های گذشته نورلو پلاست توانسته راه خود را در میان بازارهای کشورهای همسایه هموار کرده و تاییدیه کیفی و ارزشی را از مراجع رســمی ‌این صنعــت نیز دریافت کند، اما حضور حداکثری محصولات ایرانی در بازارهای فرامرزی مســتلزم رفع مشکلات فعلی  در حوزه سیاست‌های ارزی و تحریم‌های بانکی است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند