علیرضا زالی، در نشست روسای بیمارستان‌ها، تغییرات درآمدی را مرتبط با میزان بهره وری بیمارستانی دانست و بر لزوم توجه به موضوع مولدسازی منابع تاکید کرد و افزود: در سه جشنواره بیمارستان بهره ور، تجارب موفق بیمارستان‌ها مطرح شد، سایر مراکز باید از این تجارب استفاده کنند و این ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وی از رؤسای بیمارستان‌ها درخواست کرد برای به اشتراک گذاشتن تجارب موفق علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی خود اقدام کنند و نسبت به رصد سامانه هوشمند مدیریت بیمارستانی بی‌توجه نباشند، چراکه این سامانه، اعتبار دانشگاه است. زالی همچنین ارائه مستمر کارنامه‌های بیمارستانی را توسط معاونان درمان و آموزش دانشگاه به اعضای هیات رئیسه، الزامی دانست. وی، اجرای طرح انبار مشترک را نیز گامی مهم در جهت صرفه‌جویی منابع اعلام کرد و افزود: با اجرای این طرح هر چه سریع‌تر تجهیزات غیرقابل استفاده در برخی مراکز با اولویت نیازمندی، در اختیار سایر مراکز قرار می‌گیرد. زیرا تجهیزات درمانی، به ویژه تجهیزات سرمایه‌ای متعلق به دانشگاه است و اگر مرکزی به برخی اقلام نیازی ندارد، دانشگاه باید برای آن برنامه‌ریزی کند. زالی همچنین در ادامه به رؤسای بیمارستان‌ها توصیه کرد با هدف جذب منابع و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مردم، تعامل با خیرین را افزایش دهند، جلسات مکرر برگزار کنند و با احترام برای جذب منابع تلاش کنند. وی افزود: رسیدگی و توجه به مباحث حقوقی قراردادها نیز از دیگر الزاماتی است که باید به آن توجه ویژه کرد. به گفته زالی، تحلیل ریشه‌ای خطا (RCA) با هدف ارتقای کیفی گزارش خطاهای پزشکی در سطح بیمارستان‌های تابعه و پیشگیری از بروز این خطاها، در تایید وجود تعهد مدیریت بیمارستانی نقشی اساسی دارد.

وی همچنین در این جلسه بر اهمیت رسیدگی به مساله عفونت‌های بیمارستانی، افزایش تعامل رؤسا با انترن‌ها، دستیاران و فراگیران، توجه به جایگاه روابط عمومی برای انعکاس تلاش‌ها، رسیدگی به وضعیت مسوولان فنی بیمارستان‌ها و توجه به مسائل اخلاقی میان پرسنل اشاره کرد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند