در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ پتروشیمی‌غدیر ۷۷ هزار و ۶۸۵ تن پی‌وی‌سی را در بازارهای داخلی به فروش رساند که این حجم از فروش نسبت به دوره مشابه سال  ۱۳۹۹ با کاهشی ۱۳ درصدی همراه بوده است. درآمد‌های حاصل از این حجم از فروش داخلی برای پتروشیمی‌غدیر به میزان ۲۷ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال بود. از سوی دیگر این شرکت در بازه زمانی مذکور به میزان ۳۰ هزار و ۵۷۵ تن پی‌وی‌سی   را در بازارهای خارجی به فروش رساند که از این محل ۱۱ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.

در نهایت باید اشاره کرد درآمدهای پتروشیمی‌غدیر در بازه زمانی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ هزار و ۹۴ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ افزایشی ۵۱ درصدی را نشان می‌دهد. پتروشیمی‌ غدیر در دی ۱۴۰۰ به میزان ۷ هزار و ۴۸۲ تن پی‌وی‌سی در بازارهای داخلی و ۱۱۲ هزار و ۲۴۸ تن از این محصول را در بازارهای صادراتی به فروش رساند که از این میزان فروش به ترتیب ۲ هزار و۹۱۲ میلیارد ریال از فروش داخلی و ۱۱۲ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال از فروش صادراتی خود درآمد کسب کرد. مجموع درآمد این شرکت در این ماه ۳ هزار و ۲۵ میلیارد ریال بود.

در بهمن ۱۴۰۰ میزان فروش داخلی و خارجی پتروشیمی ‌غدیر با افزایش روبه‌رو بود. فروش داخلی این شرکت در این ماه به  ۸ هزار و ۲۶۵ تن رسید که درآمد حاصل از این فروش برای این شرکت ۳ هزار و ۴۳ میلیارد ریال بود. حجم فروش صادراتی شرکت در بهمن با افزایشی ۸۲۲ درصدی به میزان ۲ هزار و ۲۸۸ تن رسید که درآمدی  یک هزار و ۱۱ میلیارد ریالی برای شرکت به همراه داشت. مجموع فروش این شرکت در بهمن ۱۴۰۰ با افزایشی ۳۴ درصدی نسبت به دی به ۴ هزار و ۵۵میلیارد ریال رسید.

در ماه آخر سال گذشته، همچنان حجم فروش پتروشیمی ‌غدیر روند صعودی خود را ادامه داد و حجم فروش داخلی و خارجی این شرکت به ترتیب به ۹ هزار و ۹۲۱ تن و ۲ هزار و ۴۰۱ تن رسید. در‌آمد حاصل از فروش داخلی این شرکت به ۳ هزار و ۴۶۹ میلیارد ریال و درآمد حاصل از فروش صادراتی به یک‌هزار و ۳۴ میلیارد ریال رسید که در مجموع درآمدی ۴ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریالی را برای شرکت به همراه داشت.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند