همچنین تعداد بیمه نامه‌های صادره در رشته بیمه‌های درمانی ۹/ ۵۵۳درصد و بیمه‌های انرژی ۳/ ۶۵درصد رشد را نشان می‌دهد. با پرداخت بیش از ۵۶هزار میلیارد ریال خسارت در ۱۱ ماهه امسال ۴۵درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم. اما با توجه به  ریسک‌سنجی و نظارت دقیق بر پرداخت خسارت‌ها، نسبت خسارت با کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل  به ۸/ ۵۰درصد رسیده است.