به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از گلوبال کانستراکشن، این قرارداد با ارزش حدود ۷۹ میلیون یورو، احداث ۵۵ هزار متر مربع انبار و سردخانه و ۴ هزار متر مربع فضای اداری را شامل می‌شود. بنابر اعلام سخنگوی این کنسرسیوم ساخت و ساز این مجموعه قرار است ۲۲ ماه به طول بینجامد. از آنجا که لیدل امتیاز بسیار خوب  BREEAM را می‌خواهد، بنابراین ونسی در اجرای این پروژه از بتن کم‌کربن استفاده می‌کند و سقف را با ۸۷۰۰ متر مربع پنل‌های فتوولتائیک می‌پوشاند. برییم یا بریم، روش و استاندارد ارزشیابی کیفیت ساختمان از دیدگاه پایداری و مصرف انرژی است. ونسی می‌گوید این اقدامات و سایر تدابیر از انتشار حداقل ۵ هزار تن گازهای گلخانه‌ای معادل دی‌اکسیدکربن در این پروژه جلوگیری می‌کند.