آرش آقایاری با بیان اینکه استهلاک، افزایش مصرف سوخت، کارآیی پایین، افزایش زمان عملیات کشاورزی و هزینه‌های تولید و تبدیل کردن محصولات به ضایعات از جمله معایب ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی است، ادامه داد: این ماشین‌آلات بیشترین ضربه را ابتدا به منابع آبی و خاکی و اقتصاد ملی و در مرحله بعدی به فعالان این بخش وارد می‌کند.

وی گفت: ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎی ﮔﺬر از ﻛﺸﺎورزی ﺳﻨﺘﻲ و ﺧﻮد ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮی می‌یابد. با به کارگیری مکانیزاسیون و تکنولوژی روز می‌توان عملیات کشاورزی را در زمان مقرر انجام داد. انجام به موقع عملیات کشاورزی با توجه به شرایط جوی خصوصا در مراحل کاشت و برداشت محصول از ضررهای عمده‌ای جلوگیری می‌کند.

آقایاری گفت: یکی از اهداف مکانیزاسیون افزایش تولید و کسب سود بیشتر است. افزایش تولید با افزایش سطح زیرکشت و افزایش مقدار تولید در واحد سطح میسر می‌شود و مکانیزاسیون در پی اجرای هر دو روش است؛ یعنی از یک طرف با افزایش تعداد و ظرفیت ماشین‌ها و نیز احیای زمین‌های بایر، سنگلاخی و فقیر باعث افزایش سطح زیر‌کشت می‌شود و همچنین با بهبود کیفیت کار ماشین‌ها و افزایش دقت آنها بر اساس نیاز گیاه و نیز بهبود سایر عوامل غیرماشینی مثل مسائل خاک‌شناسی‌، بهبود کیفیت آبیاری، اصلاح بذر، بهینه‌سازی عملیات، افزایش تولید در واحد سطح را باعث می‌شود. از طرف دیگر مکانیزاسیون توانسته است با کاهش نیروی کارگری و انجام به‌موقع عملیات، کاهش چشمگیری در هزینه‌ها و افزایش درآمد داشته باشد که بهره‌وری و ظرفیت بالای ماشین در رسیدن به این هدف نقش عمده‌‌ای داشته است. اصولا مکانیزاسیون دنبال آن است که با افزایش مقداری در هزینه‌ها باعث افزایش مقدار بیشتری در درآمد شود و باید به خاطر سپرد که بزرگ‌ترین عامل پذیرش اجتماعی یک ایده جدید یا ماشین جدید مقدار هزینه آن و اثر آن بر درآمد است.

وی گفت: از مزایای مکانیزاسیون، ایجاد رغبت و جذابیت برای انجام کار کشاورزی است که این‌کار با استفاده از کاهش سختی کار صورت گرفته است. در واقع کاهش سختی کار نه تنها در جذابیت کار کشاورزی و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش مؤثر است بلکه حتی در کیفیت و دقت عملیات و نیز بازده کار تاثیر بسزایی دارد.

مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه ماشین‌سازی آرش از سال ۱۳۷۴ شروع به فعالیت در عرصه ساخت ماشین‌آلات و مخازن صنایع لبنی، بستنی و صنایع غذایی کرده است و توانسته بخشی از بازار جهانی را با تولیدات مطلوب پوشش دهد،گفت: طی سال‌های اخیر توانسته‌ایم صادرات گسترده‌ای به کشور‌های خاورمیانه، کشور‌های آمریکای جنوبی و انگلیس داشته باشیم و طی این سال‌ها همکاری‌های مستحکمی با شرکت‌های بزرگ داخلی ایجاد کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه کشور ما پتانسیل و توانمندی‌های مطلوبی در عرصه صنعت دارد و می‌تواند باعث پیشرفت صنایع تولیدی و تبدیلی داخلی شودگفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان عرصه کشاورزی و صنایع غذایی وجود نیروی کار و کارگر آموزش‌دیده است.

به گفته وی در حال حاضر شاهد کاهش نیروی کارآمد و آموزش دیده در این حوزه هستیم و اگر این رویه ادامه داشته باشد و دولت برای این معضل راهکاری ارائه ندهد به زودی تولیدکنندگان در این حوزه‌ها زمین‌گیر خواهند شد. آقایاری گفت: مشکلات بعدی مربوط به مسائل مالیاتی و عدم ارائه خدمات مناسب از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی و اتحادیه اصناف برای تولیدکنندگان است.

مدیرعامل ماشین‌سازی آرش با بیان اینکه متاسفانه برخی از ماشین‌آلات این حوزه به صورت زیرزمینی ساخته می‌شود، گفت: باید نظارت‎‌ها بر تولیدات داخلی بیشتر و استانداردها نیز لحاظ شود، چراکه کشاورزان برای خرید ادوات کشاورزی با هزاران مشکل و دغدغه پول تهیه می‎‌کنند، اما در نهایت ادواتی که از کیفیت لازم برخوردار نیستند؛ خریداری می‌ شوند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند