16 copy

 بررسی میزان تولید پودر آلومینا

طبق نمودار 1، بررسی آمار منتشر شده از عملکرد شرکت آلومینای ایران در مهر ماه سال جاری حاکی از آن است که این شرکت در ماه مورد نظر حدود 20 هزار و 448 تن پودر آلومینا تولید کرد و نسبت به تولید 17 هزار و 616 تنی در مهر ماه 1399 حدود 16 درصد رشد را تجربه کرده است.

همچنین این نمودار نشان می‌دهد این شرکت توانست در هفت ماهه نخست سال جاری چیزی حدود 136 هزار و 640 تن پودر آلومینا تولید کند و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2 درصد افت را در تولید گزارش می‌کند. لازم به ذکر است که شرکت آلومینای ایران در مدت زمان هفت ماهه سال 1399 توانسته بود 139 هزار و 307 تن پودر آلومینا تولید کند.

 بررسی میزان تولید یک ماهه شمش آلومینیوم

نمودار 2 میزان تولید شمش آلومینیومی توسط شرکت‌های آلومینای ایران، المهدی، ایرالکو و سالکو را در مهر ماه دو سال جاری و گذشته نشان می‌دهد. طبق این نمودار شرکت آلومینای ایران در مهر ماه امسال، سه هزار و 74 تن شمش آلومینیوم تولید کرد و نسبت به مهر ماه سال گذشته 39 درصد رشد را گزارش می‌کند. میزان تولید شمش این شرکت در مهر ماه سال 1399 حدود دو هزار و 211 تن برآورد شده است.

بر اساس این نمودار شرکت المهدی در ماه گذشته 12 هزار و 102 تن شمش آلومینیومی تولید کرد و این در حالی است که این شرکت در مهر ماه سال گذشته چیزی حدود پنج هزار و 91 تن شمش تولید کرده بود و با مقایسه این دو آمار شاهد رشد 138 درصدی در مهر 1400 هستیم.

همچنین نمودار 2 نشان می‌دهد، شرکت ایرالکو در مهر ماه 1399 حدود 13 هزار و 579 تن شمش آلومینیومی تولید کرد که این میزان در مهر ماه سال جاری با افزایش 6 درصدی به 14 هزار و 362 تن رسید. شرکت سالکو نیز در مهر ماه امسال 14 هزار و 884 تن شمش آلومینیوم تولید کرد که در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته 121 درصد افزایش تولید را تجربه کرد. قابل ذکر است که این شرکت در مهر ماه سال گذشته 6 هزار و 744 تن شمش تولید کرده بود.

 بررسی میزان تولید هفت ماهه شمش آلومینیوم

آمار منتشر شده میزان تولید هفت ماهه شرکت‌های آلومینیومی نشان می‌دهد که مجموع تولید واحدهای تولیدکننده شمش آلومینیوم شرایط مطلوبی را پشت سر گذاشته‌اند، به طوری که شرکت آلومینای ایران در مدت زمان هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال‌جاری توانست 21 هزار و 815 تن تولید کند و نسبت به تولید هفت ماهه سال گذشته با میزان 13 هزار و 438 تن چیزی حدود 62درصد رشد تولید را به ثبت برساند.

همچنین شرکت المهدی در مدت زمان مورد بررسی 85 هزار و 595 تن شمش آلومینیوم را تولید کرد. این شرکت در دوره هفت ماهه سال گذشته 39 هزار و 79 تن از این محصول تولید کرد و مقایسه این آمار 7درصد افت تولید در سال جاری را نشان می‌دهد.

شرکت ایرالکو به عنوان یکی دیگر از تولیدکنندگان شمش آلومینیومی توانست در دوره هفت ماهه ابتدایی سال جاری 105 هزار و 6 تن شمش تولید کند و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 4 درصد کاهش تولید را به ثبت برساند. ایرالکو در بازه زمانی هفت ماهه نخست سال گذشته چیزی حدود 109 هزار و 302 تن شمش تولید کرده بود.

شرکت سالکو با وجود تمام مشکلات توانست دوره مورد بررسی را با ثبت رکورد پشت سر بگذارد و رشد چشمگیر 188 درصدی را گزارش می‌دهد. این شرکت 92 هزار و 685 تن و 32 هزار و 142 تن به ترتیب در دوره هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری و گذشته را به ثبت رسانده است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند