دستاوردهای هفت ماه اول سال فروش خالص شرکت به رقم بی‌سابقه ۱.۱۳۶میلیارد ریال رسید که تحقق ۲۸۹درصد بودجه ۶‌ماهه و ۱۱۲درصد بودجه فروش سال را ثبت و رکوردهای فروش ماهانه، فصلی و ۶ ماهه تاریخ فعالیت خود را هم جابه‌جا کرد. رشد ۲۰۰درصد عملکرد فروش خالص و رشدهای ۱۷۹درصد سود ناخالص، ۳۴۵درصد سود عملیاتی، ۳۰۵۸درصد سود خالص در دوره شش‌ماهه به ترتیب به میزان ۴۹۰.۶۱۰ و ۳۳۳ میلیارد ریال در نیمسال اول در مقایسه با ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹، رشد ۵۲۷درصد عملکرد فروش خالص نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ و ۱۴۴درصد نسبت به فروش کل سال ۹۸، رشد ۶۷۴درصد سود خالص، رشد ۴۹۸درصد سود عملیاتی و رشد ۷۷درصد سود ناخالص نسبت به سال ۹۸، تحقق ۱۳۹درصد بودجه سود کل سال ۱۴۰۰، رشد ۴۵درصد وصول مطالبات نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد فروش بالای ۱۰۰درصد و ۵ محصول دیگر نسبت به دوره مشابه سال قبل از جمله دستاوردهای این شرکت طی ماه‌های اخیر بوده است. موفقیت‌های توفیق‌دارو در حالی است که تحقق بودجه فروش، بدون افزایش قیمت محصولات استراتژیک شرکت رقم خورده و تنها ۷درصد ناشی از افزایش نرخ فروش و ۹۳درصد ناشی از افزایش عملکرد بوده است.

آغاز پروژه‌های توسعه‌ای و بهبود سایت تولید پایلوت و سایت تولید محصولات نیمه ساخته پرخطر نیز از دیگر رخدادهای قابل ذکر ۶‌ماه اول سال ۱۴۰۰ این شرکت است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند