به گزارش «دنیای‌اقتصاد»  کارت‌های بانکی دارای تراکنش در سوئیچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش‌پرداخت یا بی‌نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه‌بندی می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در مهرماه ۱۴۰۰، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوئیچ شاپرک مجموعا ۱۲۰.۹۵۰.۶۹۰ بوده است که بیشترین تعداد آن با ۱۱۶.۲۶۸.۰۷۹ عدد و سهم تعدادی ۳۰/ ۹۵ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۳۶۱.۸۹۸ عدد و سهم ۳۰/ ۰درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است. تعداد کل کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه ماه قبل، دارای نرخ رشد منفی، برابر با ۸۵/ ۰ درصد بوده است. بر اساس آمار شاپرک در مهرماه سال جاری بانک‌های ملی، ملت و صادرات به ترتیب با ۸۹/ ۲۱، ۶۸/ ۱۱ و ۹۳/ ۱۰درصد دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت بوده‌اند. سهم بانک‌های صادرکننده از تعداد هر یک از انواع کارت بانکی تراکنش‌دار برای مهرماه سال جاری نشان می‌دهد این ماه بیشترین کارت اعتباری تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملی، سپه، ملت و پست بانک؛ بیشترین کارت برداشت تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک‌های ملی، سپه، ملت و صادرات و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملت، پارسیان، ملی و سپه بوده است. در این ماه، بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار از نوع کارت برداشت و اعتباری به ترتیب با ۱۹/ ۲۲ و ۷۶/ ۶۴ درصد متعلق به بانک ملی، و از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۲۶/ ۱۹ درصد متعلق به بانک ملت بوده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند