در این پالایشگاه‌ها صورت‌های مالی ۳ ماهه و ۶ ماهه بر اساس ابلاغیه قیمت‌گذاری وزارت نفت تهیه شده است. همچنین در گزارش‌های این شرکت‌ها با اشاره به بند ۳ ابلاغیه اخیر وزارت نفت بابت تغییر فرمول نرخ خوراک و فرآورده پالایشگاه‌ها اعلام شده: در صورتی که کرک اسپرد فرآورده‌های صادراتی نسبت به فرمول‌های ابلاغی پایین‌تر از نفت خام یا به عبارتی منفی شوند لازم است تعدیلات متناسب با کاهش صورت گرفته در نفت خام نیز منظور شود. در حال حاضر موجودی‌های پایان دوره نفت‌خام و فرآورده‌های تولیدی بر اساس میانگین موزون خرید برای نفت‌خام و نرخ تولید برای موجودی فرآورده‌ها شناسایی و افشا می‌شود که این رویه برای تمام شرکت‌های پالایشی به دلیل ماهیت فنی مشابه صنعت یکسان است و در نتیجه افزایش در مبالغ موجودی‌های پایان دوره باعث افزایش سود دوره خواهد شد‌. توضیحات چهار شرکت پالایشی در گزارش‌های شفاف‌سازی به شرح زیر است.

 پالایش نفت اصفهان

 پالایش نفت  اصفهان در نیمه اول امسال بنزین با اکتان ۹۱،۹۵ و ۸۷ تولید کرده است. ۸۳درصد از بنزین فروش رفته این شرکت در دوره مزبور یورو ۴ و ۲ درصد بنزین یورو ۵ و مابقی بنزین معمولی بوده است.  این شرکت تفاوت قیمت بنزین یورو ۴ و بنزین یورو ۵ را حدود ۲ دلار دانسته و اعلام کرده که نفت‌خام مصرفی شرکت پالایش نفت اصفهان از مارون اهواز تامین می‌شود. «شپنا» درباره علت کاهش محسوس اسپرد گازوئیل نسبت به دوره‌های قبل اعلام کرد که در سال ۱۳۹۹ قیمت گازوئیل معادل قیمت صادراتی محاسبه می‌شد در حالی که بر اساس مصوبه قیمت‌گذاری سال‌جاری قیمت نفت‌گاز با گوگرد بیش از ۵۰۰۰ PPM، ۹۵درصد قیمت نفت‌گاز۲۵۰۰ PPM محاسبه می‌شود.

بنابراین گزارش میانگین گوگرد نفت کوره این شرکت در۶ ماه اول سال‌جاری ۰۴/ ۳درصد و میانگین گوگرد نفت سفید در۶ ماه اول سال‌جاری ۰۱/ ۰درصد بوده است. میانگین گوگرد نفت کوره این شرکت در دوره مزبور ۰۴/ ۳درصد و میانگین گوگرد نفت سفید ۰۱/ ۰درصد بوده است. همچنین ضریب پیچیدگی این پالایشگاه ۹/ ۴ بوده و ۱۰۰درصد خوراک این شرکت نفت خام سبک است. ارزش جایگزینی این پالایشگاه معادل ۵/ ۷میلیارد دلار است.شرکت همچنین اعلام کرده که برنامه‌ریزی برای افزایش تولید ندارد و با راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرای این شرکت تنها کیفیت محصولات تولیدی بهبود می‌یابد. یادآور می‌شود افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی در حال انجام است و مجوز لازم از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شده است.

 پالایش نفت بندر عباس

پالایش نفت بندرعباس بنزین یورو ۴ تولید نمی‌کند و در ۶ ماه اول امسال ۳۶درصد از بنزین تولیدی شرکت بنزین با اکتان ۹۱ یورو ۵ بوده است. با توجه به اهمیت تولید بنزین با کیفیت روند تولید بنزین یورو ۵ در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه خواهد داشت.

در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ قیمت بنزین اکتان ۹۱ یورو ۵ به ازای هر بشکه ۷۹/ ۷۷ دلار و بنزین اکتان ۹۱ یورو ۴ به ازای هر بشکه ۷۴/ ۷۶ دلار بوده است. کرک اسپرد انواع نفت گاز در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰ به دوره مشابه و میانگین سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. در ۶ ماه ابتدایی امسال میزان گوگرد نفت کوره ۵۲/ ۳درصد وزنی بوده است و شرکت اعلام کرده که نفت کوره ۱۸۰ تولید نمی‌کند. بنابر اعلام شرکت  میزان گوگرد نفت سفید ۲۱ ppm و ضریب پیچیدگی این پالایشگاه در مقیاس نلسون برابر ۴/ ۵ است. بنابراین گزارش در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۱درصد از خوراک دریافتی شرکت، نفت‌خام سنگین، ۸درصد انواع میعانات گازی و کمتر از یک درصد نیز نفت‌خام هنگام بوده است.

ارزش جایگزینی پالایشگاهی مشابه شرکت پالایش نفت بندرعباس با احتساب ۳۰هزار دلار به ازای هر بشکه خوراک روزانه و درنظرگرفتن خوراک روزانه ۳۵۰ هزار بشکه حدود ۵/ ۱۰میلیارد دلار خواهد بود.  اثر خالص انتقال مقادیر صادراتی به موجودی پایان دوره در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال بوده است. نسبت ضایعات وزنی به خوراک در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۱/ ۱درصد و در ۶ ماه اول ۱۴۰۰ نیز ۳۳/ ۱درصد بوده است و افزایش مقداری صرفا ناشی از افزایش خوراک مصرفی روزانه از ۳۲۰هزار بشکه به ۳۵۰ هزار بشکه بوده است.

 پالایش نفت  شیراز

 اکتان بنزین فروش رفته پالایش نفت شیراز در نیمه اول امسال ۸۷ بوده و این شرکت بنزین  یورو ۴ و یورو ۵ تولید نکرده و همچنین تاکید کرده که برای سال ۱۴۰۱ نیز ادامه تولید بنزین با اکتان ۸۷ را در نظر دارد. نفت خام دریافتی این شرکت از گچساران و سروستان است که از گچساران ۶ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۷۶۱ بشکه و از سروستا‌ن یک‌میلیون و ۱۱۲هزار و ۷۱۴ بشکه دریافت کرده است. میزان گوگرد محصول نفت کوره در ۶ ماه اول امسال نیز ۳۵/ ۲درصد وزنی (۲۳۵۰۰ PPM) بوده است.

بنابراین گزارش پالایشگاه شیراز دارای  سه منطقه است که هر کدام از مناطق سه سال یکبار اورهال می‌شوند و تقریبا هر سال یک تعمیرات اساسی دارند. شرکت هزینه دلاری اورهال‌ها را در سال قبل ۵۶۰ هزار دلار و پیش‌بینی اورهال ۱۴۰۰ در نیمه دوم سال  را یک میلیون و ۵۴۰ هزار دلار اعلام کرده است. ضریب پیچیدگی پالایشگاه نفت شیراز در مرداد ماه امسال  ۹۲/ ۳بوده است. شرکت میزان درصد نفت سبک و نفت سنگین مصرفی نفت‌خام گچساران را ۸۷ درصد بین سنگین و سبک ( نسبتا سنگین) و نفت خام سروستان را ۱۳درصد سبک اعلام کرده است. ارزش جایگزینی این پالایشگاه ۵۶۰ میلیون دلار مطابق ارزش روز قیمت سهام در بورس و دلار نیمایی جاری برآورد شده است. در گزارش ۶ ماهه افزایش درصد پرتی در سال ۱۴۰۰ کاهشی بوده است.

 عنوان: لاوان

 پالایش نفت لاوان این صورت‌های مالی را بر اساس بخشنامه قیمت‌گذاری وزارت نفت تهیه کرده و طبق بخشنامه قیمت‌گذاری وزارت نفت ۵ درصد تخفیف اعمال شده است. در نیمه اول امسال اکتان بنزین تولید شده این پالایشگاه ۸۷ بوده و در این مدت بنزین یورو ۴ و ۵ تولید نشده و فروش نرفته، اما شرکت  تولید بنزین یورو ۵ را در سه ماهه پایان سال در  برنامه دارد. علت کاهش اسپردگازوئیل نسبت به دوره‌های قبل تغییر در نحوه قیمت‌گذاری و استفاده از نرخ‌های جهانی بر اساس بخشنامه وزارت نفت در۶ ماهه سال‌جاری نسبت به سال ۹۹  (معادل قیمت‌های صادراتی) بوده است. ضمنا قسمت عمده نفت گاز این شرکت زیر ۵۰ppm است که از فرمول قیمت نفت گاز با گوگرد زیر ۵۰ppm محاسبه می‌شود. اورهال واحدهای شرکت هر سه سال یکبار انجام می‌شود و هزینه اورهال هر واحد از شرکت به طور متوسط حدود یک و نیم میلیون دلار در سال است. ضریب پیچیدگی این پالایشگاه ۹۱/ ۴ و نفت‌خام مصرفی این شرکت نفت‌خام سبک است. همچنین ارزش جایگزینی پالایشگاه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شده است. میانگین ضایعات وزن در سال ۹۹ معادل ۹۷/ ۰ درصد بوده و میانگین ۶ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۸۷/ ۰ درصد است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند