پس از بانک ملت به ترتیب بانک‌های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، سامان و رسالت بیشترین سهم را از تعداد تراکنش‌ها و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، کشاورزی، سپه، سامان، رفاه و آینده بیشترین سهم را از مبلغ تراکنش‌های شبکه پرداخت داشته‌اند. بررسی سهم تعدادی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (۷۷/ ۱۹درصد)، ملی (۰۹/ ۱۵درصد)، سپه (۷۷/ ۱۰درصد) و صادرات (۲۴/ ۸درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های پارسیان (۸۲/ ۳۰درصد)، ملی (۵۷/ ۱۷درصد)، ملت (۳۷/ ۱۵درصد) و سامان (۹۳/ ۶درصد) اختصاص داشته ‌است. بیشترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (‌۹۳/ ۴۱درصد)، آینده (۲۸/ ۲۷درصد)، اقتصاد نوین (۶۱/ ۱۴درصد) و ملی (۴۱/ ۸درصد) تعلق دارد. همچنین بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۱۹/ ۵۳ درصد)، ملی (۱۵/ ۱۴درصد)، صادرات (۷۶/ ۱۱درصد) و سپه (۵۱/ ۹درصد) تعلق دارد. بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۹۲/ ۱۷ درصد)، آینده (۱۹/ ۱۶درصد)، سامان (۲۲/ ۱۲درصد) و خاورمیانه (۴۲/ ۸درصد) اختصاص یافته است. بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (‌۹۱/ ۴۴درصد)، ‌آینده (۵۷/ ۲۵درصد)، اقتصاد نوین (۲۲/ ۱۳درصد) و ملی (۳۹/ ۵درصد) تعلق گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند