مهاجر تصریح کرد: در این طرح که توسط شرکت بازرگانی دولتی و شرکت خدمات حمایتی به صورت توأمان انجام می‌شود قراردادی میان شرکت بازرگانی دولتی و کشاورز منعقد می‌شود مبنی بر اینکه کود مورد نیاز کشاورزان در ابتدای کاشت محصول در اختیار آنها قرار می‌گیرد و هیچ مبلغی بابت آن دریافت نمی‌شود. وی گفت: به این ترتیب شرکت بازرگانی دولتی متعهد می‌شود که هنگام برداشت محصول را از کشاورزان بخرد و در همان زمان نیز مبلغ کود از کشاورزان گرفته می‌شود.

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت کشاورزی افزود: این طرح به آن دلیل اجرایی شده که کودهای پایه گران است و تهیه آن برای کشاورزان بسیار مشکل شده در همین راستا و برای حمایت از تولید و کمک به کشاورزان هم کشت قراردادی به انجام می‌رسد و هم مبلغ کود برای کاهش فشار مالی کشاورزان در زمان برداشت دریافت می‌شود. مهاجر با اشاره به اینکه کود پایه به مقدار کافی تهیه شده است، ادامه داد: کشاورزان با مراجعه به واحدهای خدمات روستایی و کارگزاران مناطق خود می‌توانند کود مورد نیاز خود را دریافت کنند. وی گفت: در واقع این یک کشت قراردادی میان زارع و شرکت بازرگانی دولتی است که در قبال تحویل محصول در زمان برداشت، کود پایه در اختیار کشاورزان در ابتدای کاشت قرار می‌گیرد و مبلغ هنگام برداشت دریافت می‌شود.

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت کشاورزی افزود: نکته مهم این است که بابت این تاخیر در پرداخت نیز هیچ مبلغی به عنوان سود به مبلغ اولیه کودهای پایه اضافه نمی‌شود.

مهاجر گفت: امیدواریم با اجرای این طرح کودهای پایه با سهولت در اختیار کشاورزان قرار گیرد و محصولاتی مانند غلات، جو، گندم و کلزا به بهترین شکل در مزارع کشت شود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند