از سوی دیگر، بررسی سهم تعدادی از بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی به ترتیب به بانک‌های ملت (۷۳/ ۱۹ درصد)، ملی (۸۶/ ۱۴درصد)، سپه (۷۷/ ۱۰درصد) و صادرات (۲۷/ ۸درصد) تعلق دارد. بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های پارسیان (۱۲/ ۳۱ درصد)، ملت (۶۱/ ۱۶ درصد)، ملی (۰۱/ ۱۵درصد) و سامان (۳۳/ ۷درصد) اختصاص دارد. بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت ( ۶۳/ ۴۶درصد)، آینده (۵۳/ ۲۵درصد)، اقتصاد نوین (۴۲/ ۱۱درصد) و ملی (۵۸/ ۸درصد) تعلق دارد. همچنین بررسی سهم مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان می‌دهد بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی به بانک‌های ملت (۱۹/ ۷۶ درصد)، ملی (۷۴/ ۱۳درصد)، صادرات (۶۵/ ۱۱درصد) و سپه (۶۳/ ۹درصد) تعلق دارد.

بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های ملت (۲۵/ ۲۰درصد)، ‌سامان (۹۰/ ۱۰درصد)، آینده (۶۷/ ۱۰درصد) و صادرات (۶۷/ ۸درصد) اختصاص ‌یافته است. بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک‌های ملت (۰۵/ ۴۹درصد)، ‌ آینده (۹۵/ ۲۳درصد)، اقتصاد نوین (۷۵/ ۹درصد) و ملی (۵۵/ ۵درصد) تعلق ‌گرفته و این بانک‌ها به ترتیب در مکان‌های اول تا چهارم جای گرفته‌اند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند