همچنین خالص سود سرمایه‌گذاری‌های این بانک در دوره موردبررسی با رشد ۹۱/ ۱۴۲ درصدی نسبت به گزارش ارائه‌شده ۲۹ اسفند ۹۸، به رقم ۵۵۶,۰۴۶ میلیون ریال  رسیده است. براساس این گزارش، در بخش صورت سود و زیان جامع، شاهد رشد سود خالص هستیم، به‌گونه‌ای که در دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹سود خالص این بانک به رقم ۱۷۵,۵۲۴,۲۸۱ میلیون ریال رسیده است که نسبت به زمان تجدید ارائه‌شده ۲۹ اسفند ۹۸، بیش از ۱۰۹ درصد افزایش داشته است. همچنین در بخش دارایی‌های بانک آینده مشاهده می‌شود که رقم موجودی نقد در دوره منتهی به ۳۰ اسفند سال گذشته به سطح ۱۰,۴۹۸,۷۴۷ میلیون ریال  رسیده است.  در این بخش، مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری نیز با افزایش به رقم ۷۰,۴۱۵ میلیون ریال  رسیده است. درمجموع جمع دارایی‌های این بانک در دوره منتهی به آخرین روز اسفند سال ۹۹ به رقم ۲,۲۵۷,۴۵۴,۳۴۲ میلیون‌ریال رسیده که نسبت به تجدید ارائه‌شده روز نخست فروردین ۹۸ بیش از ۵۲ درصد افزایش ‌یافته است، اما در بخش بدهی‌ها  شاهد هستیم که رقم بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در دوره منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ به سطح ۲۹۲,۱۸۶,۳۱۷ میلیون ریال  رسیده است. درنهایت جمع بدهی‌های بانک آینده نیز در دوره منتهی به این تاریخ به رقم ۲,۶۱۷,۳۹۲,۷۴۱ میلیون ریال  رسیده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند