پس از رسمیت جلسه و قرائت گزارش هیات‌مدیره توسط حدادیان به عنوان مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط نماینده موسسه حسابرسی فاطر، مجمع عمومی، ترازنامه و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند۹۹ را مورد تصویب قرار داد. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به وضعیت و عملکرد صورت‌های مالی مقبول و بدون بند شرط بوده که نشان از شفافیت و انضباط در گزارشگری مالی شرکت داشته است.

براساس عملکرد مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ سود خالص بیش از 3.102میلیارد ریال به دست آمده که در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۸ حدود 195 درصد رشد نشان می‌دهد. عمده این سود مربوط به سود حاصل از خرید و فروش سهام بوده که حدود ۹۷درصد از سود خالص شرکت را تشکیل داده است.

مجموع دارایی‌های شرکت در پایان سال 1399 بیش از 5.199 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل (2.122میلیارد ریال ) معادل ۱۴۵درصد رشد نشان می‌دهد. عمده دارایی‌های شرکت در سال ۹۹ (حدود 4.764میلیارد ریال) در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سهام شرکت‌های بورسی بوده که ۹۲ درصد از کل دارایی‌ها را شامل شده است. عملکرد سرمایه گذاری‌های بورسی شرکت نشان از بازدهی ۱۶۸درصدی دارد که بالاتر از بازدهی ۱۵۵درصدی شاخص کل بورس و متوسط بازدهی صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و میانگین بازدهی شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشابه بورسی (حدود 152 درصد) بوده است و از این منظر شرکت موفقیت قابل قبولی در ایجاد ارزش افزوده برای شرکت بیمه دی به عنوان سهامدار اصلی کسب کرده است.

در این جلسه سهامداران تقسیم سودی معادل 3000 میلیارد ریال (5000 ریال به ازای هر سهم) را به تصویب رساندند که در طول مدت فعالیت شرکت بی‌سابقه بوده است. این مبلغ مستقیم به عنوان سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در صورت‌های مالی بیمه دی منعکس خواهد شد و معادل 1.200 ریال سود به ازای هر سهم برای سهامداران شرکت بیمه دی به ارمغان خواهد آورد.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند