بانک دی، چهارمین بانک زیان‌ده در بین بانک‌های بورسی است که زیان انباشته ۷۸هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال را در کارنامه خود دارد. پنجمین بانک با زیان انباشته ۴۴هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال بانک خصوصی شده تجارت است و پس از آن بانک خصوصی پارسیان قرار گرفته که زیان انباشته ۳۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. هفتمین بانک با زیان انباشته ۳۲هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال، بانک خصوصی شده صادرات است. پس از آن پست بانک با زیان انباشته ۴هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال در رده هشتم جای گرفته و بالاخره نهمین و آخرین بانک با زیان انباشته ۱۸۵میلیارد ریال، بانک گردشگری است.

 بانک‌های سودده

۸ بانکی که در بررسی اقلام ترازنامه‌ای ۹ ماهه امسال با سود انباشته مواجه بوده‌اند به ترتیب شامل بانک ملت با سود انباشته ۹۵هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال، بانک پاسارگاد با رقم ۵۳ هزار و ۷۰۴ میلیارد ریال، بانک خاورمیانه  با سود انباشته ۹هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال، سامان با ۶هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال، بانک کارآفرین با رقم ۵هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال، سینا با ۳هزار و ۷۸۹ میلیارد ریال، موسسه اعتباری ملل ۳هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال و بالاخره بانک اقتصاد نوین با رقم ۴۷۹ میلیارد ریال هستند.

 دارایی و بدهی

اقلام ترازنامه‌ای بانک‌های بورسی که از سوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه  استخراج شده نشان می‌دهد در شاخص دارایی  هم بانک ملت توانسته است گوی سبقت را از رقبای بانکی خود برباید‌. میزان دارایی‌های این بانک اصل چهل و چهاری در پایان آذرماه امسال رقم ۶میلیون و ۴۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال بوده در حالی که بدهی‌های این بانک در این بازه زمانی رقم ۵ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۸۸۸میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

به این ترتیب نسبت بدهی بانک ملت به دارایی‌های آن ۹۳ درصد است. دومین بانک از نظر میزان دارایی، بانک صادرات ایران با رقم ۴میلیون و ۳۳۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال است. بدهی این بانک خصوصی شده هم در مقطع زمانی یادشده ۴میلیون و ۱۱۳هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال بوده که به این ترتیب نسبت بدهی به دارایی در بانک صادرات ایران به ۹۵درصد می‌رسد. سومین بانک در شاخص دارایی بانک تجارت است که این بانک هم در زمره بانک‌های خصوصی شده ذیل اصل ۴۴ قرار می‌گیرد. میزان دارایی‌های بانک تجارت در پایان ۳ماهه سوم امسال رقم ۳میلیون و ۳۲۴هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال برآورد شده و در همین بازه زمانی میزان بدهی‌های این بانک ۳میلیون و ۱۲۱ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال بوده است.

در بین بانک‌های کاملا  خصوصی بانک آینده  با ۲میلیون و ۱۰۵هزار و ۱۴میلیارد ریال بیشترین دارایی را دارد، اما میزان بدهی این بانک ۲میلیون و ۲۶۴هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال است که موجب شده نسبت بدهی به دارایی این بانک به ۱۰۸درصد برسد، اما بانک پاسارگاد با ۲میلیون و ۱۱هزار و ۷۵۸ میلیارد ریال در حالی پس از بانک آینده قرار دارد که میزان بدهی آن یک میلیون و ۸۶۲ میلیارد و ۹۹۶ میلیارد ریال است و به این ترتیب نسبت بدهی بانک پاسارگاد به دارایی‌های آن ۹۳درصد به ثبت رسیده است. پس از پاسارگاد، بانک خصوصی پارسیان با دارایی یک میلیون و ۸۳۱هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال و بدهی یک میلیون و ۷۰۵هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال قرار دارد که نسبت بدهی به دارایی را در این بانک هم به ۹۳درصد می‌رساند. بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک خصوصی پس از انقلاب با دارایی یک میلیون و ۸۷هزار و ۵۴۳میلیارد ریال و بدهی یک میلیون و ۴۰هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال و نسبت بدهی ۹۶درصد در رده بعدی قرار گرفته است. پس از بانک‌های یاد شده دارایی هیچ یک از  بانک‌های خصوصی دیگر و پست بانک به رقم یک میلیون میلیارد ریال نمی‌رسد.

 بانک‌های بدهکار

بررسی اقلام دارایی و بدهی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد، در میان این ۱۷ بانک، بدهی ۵بانک بیشتر از دارایی آنهاست که زنگ خطر را برای سهامداران آنها به صدا درآورده است. در این شاخص ناترازی  هم بانک سرمایه حرف اول را می‌زند. این بانک با دارایی ۱۳۲هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال و بدهی ۴۵۵هزار و ۷۰۸میلیارد ریال نسبت بدهی منفی ۳۴۵درصد را به ثبت رسانده است.

 پس از این بانک، بانک ایران‌زمین قرار دارد که با دارایی ۴۲۱هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال و بدهی ۵۳۰هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال نسبت بدهی منفی  ۱۲۶درصد را در کارنامه خود دارد. بانک دی سومین بانک بدهکار در بین بانک‌های بورسی است که با دارایی ۳۴۴هزار و ۷۰۹ میلیارد ریال و بدهی ۴۱۵هزار و ۵۸۶میلیارد ریال نسبت بدهی منفی ۱۲۱درصد را دارد. پس از دی، بانک آینده قرار گرفته که اطلاعات دارایی و بدهی آن در این گزارش آمده است و در پایان هم پست بانک ایران با دارایی ۲۶۰هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال و بدهی ۲۶۱هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال نسبت بدهی منهای  ۱۰۱ درصد را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

 سرمایه و حقوق صاحبان سهام

در بررسی میزان سرمایه و حقوق صاحبان سهام ۱۷ بانک حاضر در بورس باز هم ۳بانک خصوصی شده ملت، صادرات و تجارت در صدر جدول قرار دارند. در شاخص سرمایه بانک تجارت با سرمایه ۲۲۳هزار و ۹۲۶ میلیارد ریال نخستین بانک این رده‌بندی است. اگرچه از نظر میزان حقوق صاحبان سهام با ۲۰۳هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال در رده سوم قرار گرفته است.

 در این رده بندی سرمایه بانک ملت ۲۰۷هزار و ۴۳ میلیارد ریال و میزان حقوق صاحبان سهام آن ۴۴۶ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال اعلام شده است. سرمایه بانک صادرات ایران هم ۱۷۵هزار و ۳۵۴میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام آن ۲۲۵ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال گزارش شده است.

در بین ۱۷ بانک بورسی یاد شده میزان حقوق صاحبان سهام در ۵بانک سرمایه، آینده، ایران‌زمین، دی و پست بانک منفی است و به جز ۳ بانک خصوصی شده صادرات، ملت و تجارت که سرمایه هرکدام از آنها بیش از ۱۷۰هزار میلیارد ریال است، میزان  سرمایه ۱۴ بانک دیگر از ۳هزار و ۲۲۳میلیارد ریال در پست بانک  تا ۱۵۶هزار میلیارد ریال در بانک پارسیان گزارش شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
27 نفر این پست را پسندیده اند