فرزانه سلیمانی جذب بیمه‌گذاران بزرگ سازمانی را از اهداف اصلی این طرح برشمرد و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت دخل و خرج صنایع تولیدی، طرح وام بیمه، خرید پوشش‌های بیمه‌ای مورد نیاز را برای بیمه‌گذاران تسهیل و ممکن کرده است. وی، پرداخت اقساطی بیمه‌نامه نقدی را از امتیازات ویژه این طرح اعلام و گفت: با هدف حمایت از بیمه‌گذاران بزرگ اعم از صنایع تولیدی و خدماتی، حق بیمه قابل پرداخت پوشش‌ها و خدمات بیمه‌ای تا سقف ۱۵ میلیارد تومان درقالب قرارداد وام بیمه‌گذار، توسط بانک به حساب شرکت بیمه تجارت‌نو واریز و بیمه‌نامه صادر می‌شود. به گفته سرپرست مدیریت امور مشتریان شرکت بیمه تجارت‌نو، هرچند بیمه‌نامه به‌صورت نقدی صادر می‌شود، اما بیمه‌گذار مبلغ حق بیمه را درقالب اقساط وام (۱۲ ماهه)، بدون بهره پرداخت می‌کند. سرپرست مدیریت امور مشتریان شرکت بیمه تجارت‌نو، وام بیمه را طرحی چند بعدی، ذکر کرد و توضیح داد که با تسهیل پرداخت حق بیمه، دسترسی بیشتر بیمه‌گذاران به خدمات بیمه‌ای فراهم می‌شود که ارتقای ضریب نفوذ بیمه را به دنبال دارد. وی افزود: درنتیجه مشارکت از این جنس با بیمه‌گذاران بزرگ و پوشش ریسک‌های صنعتی و بازرگانی سازمان‌ها، امکان ارائه خدمات بیمه‌‌ای به کارکنان این مجموعه‌ها هم در قالب قرارداد‌های گروهی یا استفاده آنها از مزایای طرح قبلی وام بیمه، برای خرید بیمه‌نامه تا سقف ۸ میلیون تومان فراهم شده است. سلیمانی در پاسخ به اینکه کدام رشته‌های بیمه‌ای مشمول طرح وام بیمه‌های سازمانی می‌شوند، گفت: در مرحله اول بیمه‌های موردنیاز صنایع و شرکت‌های بزرگ از قبیل بیمه‌های مهندسی، مسوولیت، آتش‌سوزی صنعتی و انرژی مدنظر است که البته با افزایش گستره خدمات بیمه‌ای، می‌توان بیمه‌های دیگر را نیز وارد کرد. وی  تصریح کرد: به دلیل ماهیت انگیزشی طرح، این امکان فراهم شده تا بیمه‌گذاران پوشش‌های بیمه‌ای را کامل تهیه کنند که این امر ضمن ایجاد آرامش خاطر بیشتر، آنها را از تاثیرات نامطلوب رویدادهای غیرمترقبه در امان نگه می‌دارد. سلیمانی، حمایت از صنایع را به واسطه تنوع خدمات بیمه‌ای و پشتیبانی میسر دانست و گفت: در شرایط فعلی، تنها از طریق طراحی محصولات بیمه‌ای مناسب و پوشش ریسک‌های موجود می‌توان از فعالان اقتصادی حمایت کرد که در همین راستا بیمه تجارت‌نو، طرح وام بیمه‌های سازمانی را عملیاتی کرده است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند