محمد غلامرضایی، توسعه انواع اجزای شبکه فروش را استراتژی کلیدی و جزو مهم‌ترین اهداف بیمه باران دانست و افزود: از بدو فعالیت شرکت بیمه باران تاکنون، یکی از محورهای مورد توجه و تمرکز ما، ساختاردهی و توسعه کمی و کیفی شبکه فروش بوده است و تلاش کردیم با گذشت کمتر از یک سال از آغاز فعالیت‌مان همواره به این عهد وفادار باشیم. وی افزود: در همین راستا، پس از برگزاری اولین جشنواره فروش با نام سرآغاز که ویژه کارگزاران رسمی بیمه برنامه‌‌ریزی شده بود، از ابتدای دی جشنواره فروش رویش، با هدف تقدیر از فعالیت‌ها و تلاش‌های انواع اجزای شبکه فروش بیمه باران آغاز شد تا  انگیزه مضاعفی به کارگزاران و نمایندگان رسمی بیمه باران برای ترویج فرهنگ آتیه‌اندوزی و بیمه زندگی داده شود.

در جشنواره رویش که تا تاریخ ۲۵ اسفند ادامه خواهد داشت، بیمه‌نامه ترنم باران و بیمه‌نامه تبسم باران دو محصول بیمه زندگی هدف هستند و  تعداد بیمه‌نامه صادره، مبلغ حق‌بیمه وصولی، کیفیت فروش از طریق مطالعه شاخص تعداد سال‌‌های بیمه‌نامه و...، طی این جشنواره ملاک سنجش عملکرد خواهد بود. غلامرضایی تصریح کرد: طی مدت برگزاری جشنواره، گزارش‌های روزانه و هفتگی عملکرد جشنواره از بابت تعداد بیمه‌نامه صادره، حق‌بیمه صادره و وصولی به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای به انضمام چند شاخص عملکردی دیگر مستمرا محاسبه و گزارشگری خواهد شد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند