مهرداد تولاییان با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت ذوب‌آهن که موجب سـودآوری شده تولید ریل است، اظهار کرد: سیاست‌گذاری و برنامه بلندمدت ذوب‌آهن این است که بتواند در سبد خود محصولاتی با ارزش افزوده بالا مانند ریل و محصولات صنعتی همچون فولادهای ۷۰ کروم۲، آرک‌ها و ریل‌های معدنی و ورق سازه را تولید کند.

وی با بیان ایــنکه ذوب‌آهن به جــای محصولات ســاختمانی همچــون میلگرد و تیرآهن به ســمت محصــولات صنعتی پیش رفته اســت، تصریح کرد: با وجودی که در کشــور محدودیت‌های مواد اولیه و انرژی وجود دارد، در کنــار کمیت محصولات باید به سمت افزایش کیفیت محصولات تولیدی حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه البتــه ذوب‌آهن در حوزه صادرات نیز فعال است و بین ۴۵ تا ۵۰ درصد محصولات این شرکت صادر می‌شــود، اظهار کرد: اما درباره ریل، با توجه بــه نیازهای داخلــی، همچنان فضای موجود تاکید بر تامین نیاز ریل داخل دارد تا مجوزی برای واردات ریل به کشور صادر نشود.

معاون بهره‌برداری شرکت ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه حدود ۸۰درصد تیرآهن‌های سنگین کشور توسط ذوب‌آهن تولید می‌شــود، گفت: با توجه به این موضوع نمی‌توان تنها اقدام به تولید ریل کرد و مجموعه‌ای از محصــولات را با توجه به سفارش‌ها و تعهدات خود تولید می‌کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر در داخل به تیرآهن ســنگین نیاز نباشد، ذوب‌آهن می‌تواند تمام وقت خود را به تولید ریل اختصاص دهد.

تولاییان با بیان ایــنکه براساس قراردادهای موجود ماهانه ۱۰ هزار تن تیرآهن سنگین توسط ذوب‌آهن تولید می‌شــود، اما نیازهای موجود در بازار ماهی ۸ هزار تن اســت، گفت: با توجه به قرارداد یکساله ذوب‌آهن در تامین تیرآهن‌های سنگین، تا ۶ ماه نخست سال آینده نیز روند بازار همین گونه خواهد بود.

وی درباره اینکه آیــا ذوب‌آهن به دنبال توســعه کارگاه برای تولید بیشــتر ریل است، اظهار کرد: باید توجه داشت که اگر در طول ســال تنها روی یک محصول همچــون ریل تمرکز کنیم بــه مرور زمان بازار آن از بین خواهد رفت.

تولاییان همچنین با اشــاره به اینکــه ذوب‌آهن اصفهان نســبت به تامین ریل خطوط مترو نیز ورود کرده اســت، توضیح داد: ذوب‌آهن اصفهان ۳ هزار تن ریل مــورد نیاز مترو بهارســتان را تولید و تامین کرده است. البتــه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای اعلام کرده است هر بخشی که تمایل به واردات ریل دارد، پیش از ایــن کار از مجموعه ذوب‌آهن اصفهان استعلام کند و در صورت نداشتن توان تولید از سوی این شرکت، مجوز واردات ریل صادر شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند