ابراهیم کاردگر به بحث توانمندی سرمایه انسانی در صنعت بیمه پرداخت و اظهار کرد: در عصر حاضر، توانمندسازی سرمایه انسانی از منظر مواجهه با ریسک‌های نوظهور همبستگی معناداری با ایجاد و توسعه نسل جدید سرمایه انسانی در بستر تحول دیجیتال دارد که در این میان رویکردهای حاکم بر تحول آفرینی از منشأ استعدادهای انسانی، نقش تعیین‌کننده ای دارد. توانمندسازی سرمایه انسانی، اصل مهمی در ظرفیت سازی فرآیند تکامل صنعت بیمه است. وی گفت: بر این اساس پیشنهاد می‌شود که این مهم بر اساس ۳ اصل طراحی و سازماندهی شود؛ اصل اول این است که  تطور و تکامل مفهوم سرمایه انسانی در طول تاریخ توسعه اقتصادی، مهمترین و روش مندترین دیدگاه و نگرش به سرمایه انسانی در دنیای جدید را ارائه خواهد داد که بنیان روش شناسی نظام توانمندسازی را تبیین می کند.

    کاردگر بر اصل دوم اشاره کرد و افزود:عصر دیجیتال با محوریت نسل‌های خاص (نسل Z)، الزامات ساختاری و نهادی مبسوط و ویژه‌ای را برای توانمندسازی سرمایه انسانی آینده تبیین و ترتیب داده است که می‌تواند به عنوان یکی از بنیان‌های کارکردی چارچوب اصلی توانمندسازی لحاظ شود. در  آخر اینکه  ساختار نهادی صنعت بیمه در اکوسیستم مبتنی بر فضا و مدل‌های کسب و کار دیجیتالی، بنیان سوم نظام توانمندسازی سرمایه انسانی در عصر جدید است که راهبرد مهم و اصلی صنعت بیمه در چشم انداز آتی آن است. مدیرعامل بیمه دانا ادامه داد: بدیهی است نظام توانمندسازی نسل حال و آینده صنعت بیمه بر اساس این مفاد ، نه تنها توانایی مواجهه با ریسک‌های نوظهور را (به صورت حداقلی) پیدا خواهد کرد، بلکه قابلیت برنامه ریزی، طراحی و تدوین ساختارهای پیشگیرانه و کنترلی در چارچوب نظام مدیریت ریسک را نیز خواهد داشت.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند