مدیر عامل شرکت پلیمر آریا ساسول با اشاره به اینکه از میزان ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار سال جاری این شورا بـرای مقابلـه بـا شـیوع کرونـا در جامعه پیرامونی تاکنون بالغ بر ۳۳۷ میلیارد ریال تنها برای تجهیز مراکز درمانی اسـتان هزینـه شـده اسـت، افزود: در ابتدای سال‌جاری مبلغ ۹۷ میلیارد ریال برای تجهیـز مراکـز درمـانی اسـتان به طور مستقیم در اختیـار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گرفته و به موازات، پس از اخذ نظرات کارشناسی مراکز درمانی منطقـه در دو مرحله مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال نیز برای تامین دستگاه‌های مختلـف تشخیصـی و درمـانی از جملـه تـنفس مصنوعی، ونتیلاتور ثابت، تخت آی‌سی‌یو، دستگاه سونوگرافی، ویدئو لارنگوسکوپ، انواع دسـتگاه اکسـیژن‌سـاز، نبولایزر، پالس اکسیمتر، دستگاه اتوسکوپ و افتالموسکوپ، دیسی شوک، پمپ اینفیوژن، انواع مانیتور علائـم حیاتی، ویلچر، ساکشن دوشیشه، دستگاه دیالیز و دستگاه اکسـیژن‌سـاز اختصاص یافت کـه بیمارستان‌های نبـی اکـرم (ص) عسـلویه، توحید جم، زینبیه خورموج، امام خمینی (ره) کنگان، شهید گنجی دشتستان و بیمارستان امام هادی (ع) دیر، مراکز بهره‌مند از این تجهیزات بوده‌اند.

امیرحسین بحرینی افزود: در راستای مسوولیت‌های اجتماعی، شرکت‌های پتروشـیمی عضـو شـورای راهبـردی تصـمیم گرفته‌اند به منظور افزایش اثربخشی اقدامات خود، ضمن پرهیز از اقدامات انفرادی درخصوص مسوولیت‌های اجتماعی، تمامی فعالیت‌ها را به صورت منسجم و یکپارچه از مسیر شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه بـه انجام برسانند. وی ادامه داد: در راستای افزایش کمک‌ها در این قالب نیز از سال گذشته ضمن افـزایش قابـل توجه بودجه مسوولیت‌های اجتماعی، این شـورا بـه سـرمایه‌گـذاری درخصـوص اتمـام پروژه‌های عمرانـی نیمه تمام قبلی و همچنین تعریف پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای تمرکز ویژه‌ای کرده است که از جمله آنها می‌توان به تصویب و اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای شروع احداث یـک بیمارسـتان تخصصـی ۱۱۰ تخـت‌خوابی در عسلویه در سال‌جاری اشاره کرد و امید می‌رود با بهره‌بـرداری از آن طـی سه سـال آینـده، شـهر عسلویه از یک بیمارستان مدرن و تخصصی بهره‌مند شود.

شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه پارس متشکل از شرکت‌های تولیدی و پروژه‌ای است که بیش از ۹۵درصد بودجه سالانه آن  اغلب از سوی شرکت‌های تولیدی بـه ترتیـب توسـط شرکت‌های پتروشیمی جم با ۵/ ۱۲درصد، پلیمر آریاساسول ۱/ ۱۱درصد، مبین انرژی خلیج‌فـارس ۱/ ۱۱درصد، پتروشـیمی پـردیس ۱/ ۱۰درصد، پتروشیمی پارس ۴/ ۹درصد، پتروشیمی نوری ۷/ ۸درصد، پتروشیمی کاویان ۵/ ۸درصد، پتروشیمی زاگرس ۹/ ۶درصد، پتروشیمی مروارید ۵/ ۴درصد، پتروشیمی مهر ۴/ ۲درصد، شرکت‌های پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی و فرساشیمی هرکدام ۲/ ۲درصد، شرکت‌های پتروشیمی دماوند و پلی پروپیلن جم هرکدام ۸/ ۱درصد، پتروشیمی مرجان ۴/ ۱درصد و پتروشیمی بوشهر یک‌درصد تامین شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند