وی که در خصوص اهمیت سندیکا در تدوین مفاد بخش بیمه در برنامه هفتم توسعه سخن می‌گفت، افزود: به عبارت دقیق‌تر، تلاش برای تجمیع منافع از سوی کارفرمایان و مدیران ارشد بنگاه‌ها زمانی به خط‌مشی مطلوب این فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود و جای چانه‌زنی انفرادی و مستقیم آنها با مسوولان دولتی را می‌گیرد که فضای سیاسی جامعه در کل، خردجمعی را بر سیاست‌گذاری‌های دستوری ارجح بشمارد.

اهمیت این موضوع چنان زیاد است که تاثیرش بر فعالیت جمعی کارفرمایان حتی از تاثیر نوع مالکیت بنگاه‌های دولتی یا خصوصی، خانوادگی یا غیر خانوادگی، کوچک و متوسط یا بزرگ و انواع و اقسام دیگر تقسیم‌بندی‌های مرسوم نیز فراتر می‌رود.

کاردگر یادآور شد: مطالعات اخیر در اقتصاد سیاسی تطبیقی، با تامل در باب نقش فزاینده کسب‌وکار، راهبرد بنگاه‌محور اتخاذ کرده که به ترفیع تاثیر نهادها با توجه به توان بالقوه‌شان در کمک به توسعه بنگاه‌ها و بهره‌برداری از قابلیت‌های اصلی آنها در زمینه‌های مختلف عملیاتی معطوف است. در این راستا، نقش ویژه‌ انجمن‌های اقتصادی (سندیکا) در حمایت و راهبری عملکرد بنگاه‌ها، تا آنجا که به حاکمیت «اقتصاد بازارهای همسو» مرتبط بوده، برجسته شده است.

مدیرعامل بیمه دانا گفت: با افزایش اهمیت بازار در مقایسه با روش‌های حاکمیتی چانه‌زنی و سیاست‌ورزی، کسب‌وکارها نیاز کمتری به پیگیری منافع خود در درون انجمن‌ها خواهند دید. بنابراین افزایش توان علمی، تخصصی و دانشی نهاد سندیکا، می‌تواند علاوه بر عمق بخشیدن به بازار، تاثیرگذاری حداکثری بر حوزه سیاست‌گذاری و ترتیبات حاکمیتی را به دنبال داشته باشد. به عبارت بهتر، سندیکای توانمند، متخصص و دانش‌محور، توازن چانه‌زنی و سیاست‌ورزی را به نفع تاثیرگذاری حداکثری تغییر معناداری می‌دهد.

کاردگر افزود: چنانچه تمایل و توانایی بنگاه‌ها در ارتباط و انسجام با یکدیگر در قالب انجمن‌ها و سندیکا کاهش یابد، متعاقبا توان انجمن‌ها و سندیکا نیز در بر عهده گرفتن تکالیف حاکمیتی آنها کاهش می‌یابد، زیرا وظایف سندیکا فراتر از سازماندهی، نمایندگی و دفاع از منافع اعضا است. چنین وظایفی مستلزم تاسیس انجمن‌هایی است که بتواند همچون «دولت متولیِ منافع خصوصی»، قادر به پیگیری اهداف بلندمدت، شکل‌دهی به منافع اعضا و حتی نظارت و تنبیه آنان باشد. کاردگر اظهار کرد: به طریق اولی، قدرت بخشیدن عالمانه به انجمن‌های صنفی، وظایف حداقلی، صوری و غیر موثر آنها را که عمدتا معطوف به چانه‌زنی‌های سیاسی و حاکمیتی است به هسته قدرتمندی که معطوف به حمایت و همراهی حداکثری اعضا است، ارتقا داده که این مهم، علاوه بر اعمال قدرت موثر سندیکا بر حوزه سیاست‌گذاری و حاکمیتی، نقش سازنده‌ای را در تنظیم ترتیبات نهاد بازار به سمت شفاف‌سازی و حرکت هدفمند و مطلوب برای ایجاد فضای رقابت و افزایش کیفیت ارائه خدمات به دنبال خواهد داشت.

بنابراین با توجه به اهمیت انجمن‌های صنفی در تنظیم ترتیبات کنش جمعی اعضا (صنف) با نهاد حاکمیت برای بهینه‌سازی فرآیندها و ساختار بازار که موجب افزایش فضای رقابتی و بهبود فضای کسب و کار شده و قوانین و مقررات را نیز به همسویی فزاینده‌ای معطوف می‌کند، التزام به ایجاد یک نظام راهبری عالمانه، مدبرانه و دانش‌محور که بتواند بهینه اقتصادی - اجتماعی را از طریق ظرفیت‌سازی حداکثری برای چنین نهادی به منصه ظهور برساند، بیش از پیش مهم و امری بنیادی است.

به گفته مدیر عامل بیمه دانا، بر این اساس توسعه‌ تحول‌گرا در دوره جدید سندیکای بیمه‌گران، نه با نسخه صنف‌گرایی مرسوم همگرایی داشته و نه با قرائت معکوس آن همخوانی خواهد داشت؛ بلکه با توجه به تحول و دگردیسی مبتنی بر نگرش‌های جامع‌نگر، چندبعدی و توسعه‌گرا، نیازمند تحول اساسی در حوزه بنیادی «سرمایه‌ انسانی» است که بر آن اساس بتوان بنیان‌های حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی در صنعت بیمه را در مسیر تعالی و پیشرفت بازطراحی کرد. مدیر عامل بیمه دانا با اشاره به اینکه حضور موثر سندیکا در عرصه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، ظرفیت قابل اعتنایی را برای تدوین برنامه‌های توسعه ایجاد خواهد کرد که متضمن وحدت، توافق و باور عمومی ‌در عین پذیرش انتقادهای مخالفان (تکثر در عین وحدت) به عنوان اصل بنیادی در چرخه تکامل است، افزود: بر این اساس، کمیته راهبردی مشارکت صنعت بیمه در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در سندیکای بیمه‌گران تشکیل شد که در اولین جلسه رسمی ‌آن، دبیرکل سندیکا، رئیس و دبیر کمیته و نیز نمایندگان تمامی ‌شرکت‌های بیمه حضور داشتند و مسائل مورد نظر را به بحث و تبادل‌نظر گذاشتند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند