در این راستا سعید معادی، معاون امور شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون یکی از راهکارهای اساسی در اعتلای وضعیت بانک را اتخاذ راهکار مهندسی معکوس استان‌های موفق در زمینه عملکرد مطلوب ترازنامه و صورت سود و زیان دانست.  وی تاکید کرد: با توجه به وظایف ماهوی نهاد اعتباری، در مقام بانکی توسعه‌ای و تخصصی، سهم عمده خدمات بانکی در اعتبار تجلی می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت آن است که تخصیص منابع باید همواره نگاه جدی به تجهیز نیز داشته باشد. معادی با اشاره به اینکه توجه به شاخص‌هایی ازجمله حفظ و ماندگاری منابع، وفاداری مشتریان اعتباری، کاهش قیمت تمام‌شده پول و حداکثرسازی IRR بانک نباید به کارشناس بازاریابی محدود باشد، تاکید کرد: ضروری است تا افراد با توسعه دانش خود، نه‌تنها در جایگاه مشاور اقتصادی مشتریان و بانک عمل کنند، بلکه موجبات جانشین‌پروری را نیز فراهم آورند. معاون امور شعب و بازاریابی بانک توسعه تعاون در ادامه تصریح کرد: با تخصیص ناصحیح منابع، غیر از افزایش ریسک نکول، بانک را از فرصت تخصیص به اشخاص و طرح‌های مناسب نیز محروم کرده‌ایم؛ بنابراین اهتمام ما باید آن باشد تا با اجتناب از فرصت‌سوزی، به‌اندازه قدرالسهم خود در بهبود عملکرد بانک و اقتصاد کشور تاثیر مطلوب داشته باشیم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند