با تحقق افزایش سرمایه یادشده و با فرض حفظ نسبت کنونی مانده تسهیلات به سرمایه پایه، ظرفیت اسمی پرداخت تسهیلات بانک کارآفرین به بیش از ۸۰۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید که ۶۳۰هزار میلیارد ریال ظرفیت تسهیلاتی این بانک را افزایش خواهد داد. البته استفاده از این ظرفیت به جذب سپرده‌ها و سایر منابع نیز بستگی دارد؛ برای درک قدرت تسهیلاتی بانک کارآفرین پس از افزایش سرمایه یاد شده یادآور می‌شود کل سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش صنعت کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۳۷۷هزار میلیارد ریال و در بخش معدن ۳۵۷هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب بانک کارآفرین با ظرفیت بالقوه ۸۰۰هزار میلیارد‌ریال تسهیلات‌دهی می‌تواند معادل نیاز سرمایه‌گذاری بخش معدن و بیش از ۱۰ درصد نیاز سرمایه‌گذاری در صنعت کشور را تامین کند. افزایش سرمایه بانک کارآفرین در مرحله نخست به میزان ۲۱۷ درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سایر اندوخته‌ها خواهد بود و سرمایه این بانک را به رقم ۲۶ هزار و ۸۴۳ میلیارد ریال خواهد رساند. در مرحله دوم هم درصد افزایش سرمایه این بانک  ۱۴۹ درصد و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خواهد بود که در مجموع طی دوسال بانک کارآفرین با ۳۷۰درصد افزایش سرمایه، میزان آن را به ۴۰هزار میلیارد ریال خواهد رساند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند