بنابر این گزارش اعتبار یاد شده برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول در کارت حقوق آنها ایجاد شده و برای استفاده از آن کافی است افراد به هنگام پرداخت وجه خرید با کارت حقوق بانک صادرات در فروشگاه‌های رفاه به جای گزینه بانکی، گزینه فروشگاهی را انتخاب و سپس به جای رمز کارت از چهار رقم آخر کد ملی بازنشسته یا و‌ظیفه‌بگیر استفاده کنند. براساس این طرح، اعتبار یاد شده به بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه داشته باشند، تعلق می‌گیرد. بازپرداخت اقساط مرحله دوم طرح «یاری» در چهار قسط ماهانه از آخر شهریور ماه به مدت چهار ماه در اقساط متوالی از حقوق استفاده‌کنندگان طرح کسر می‌شود. در صورتی که فردی از همه اعتبار طرح استفاده نکند و تنها بخشی از تسهیلات را در طول ماه استفاده کرده باشد، اقساط بازپرداخت وی متناسب با میزان استفاده در چهار نوبت تنظیم می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
52 نفر این پست را پسندیده اند