در حالی که خریدار اوراق تا چهار ماه اجازه فروش آن را به شخص دیگری ندارد. در حال حاضر بخشی از اوراق خریداری شده هنوز به بانک مسکن برای مصرف در امر خرید مسکن ارجاع نشده واین نشان‌دهنده وجود واسطه‌ها در این بازار است. به هر حال بازار مسکن در ماه‌های تابستانی رونق می‌گیرد وخرید اوراق نیزمتاثر خواهد بود. برخی از کارشناسان به سقف تسهیلات خرید مسکن و پوشش کم این اوراق برای خرید مسکن انتقاد دارند، چراکه سقف تسهیلات انفرادی از محل اوراق ممتاز برای خرید یک واحد مسکونی در تهران به میزان یکصد میلیون تومان و در مراکز استان و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفربه میزان ۸۰میلیون تومان است. این رقم در سایر شهرها۶۰میلیون تومان اعلام شده است. از جمله شرایط متقاضیان نداشتن سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی  است. اقساط تسهیلات فوق برای  ۱۰۰ میلیون تومان به میزان یک‌میلیون و ۶۶۶هزار تومان، برای ۸۰ میلیون تومان مصوب مراکز استان‌ها یک میلیون و ۳۳۳هزار تومان، برای نرخ مصوب ۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها نیز یک میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ سال است، اما اگر این وام در مدت ۱۵ سال  و نرخ سود ۱۶ درصد بازپرداخت شود، اقساط تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی یک‌میلیون و ۴۶۹ هزار تومان، در مراکز استان‌ها برای وام ۸۰ میلیونی به میزان یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان و در سایر شهرها برای ۶۰ میلیون وام به میزان ۸۸۲هزار تومان است.

اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به مبلغ ۴۰ میلیون تومان  به طور همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، مطابق ضوابط و مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر است.

متقاضیان برای خرید اوراق می‌توانند به یکی از شعب بانک مسکن یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس  مراجعه کنند. نرخ سود تسهیلات در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری به میزان ۵/ ۱۷ درصد و در مناطق بافت فرسوده شهری نیز ۱۶ درصد است. برای خرید اوراق ممتاز و دریافت تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام و دارا بودن کد بورسی الزامی است.

مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات  در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری  به دو روش ساده و پلکانی، حداکثر۱۲ سال و در مناطق بافت فرسوده شهری به روش ساده، حداکثر ۱۵ سال و به روش پلکانی، حداکثر ۱۲ سال است.

باید توجه داشت که از تاریخ صدور جواز ساخت  ملک مورد معرفی نباید بیش از ۲۵ سال سپری نشده باشد، اما چنانچه از تاریخ صدور جواز ساخت بیش از ۲۵ سال و حداکثر ۳۰ سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات در تهران ۸۰ میلیون تومان، مراکز استان و  شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۶۰میلیون تومان و  سایر شهرها ۴۰میلیون تومان خواهد بود.

ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم از جمله رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰، تایید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ... مطابق سایر تسهیلات مشابه را داشته باشد.  همچنین برای دریافت سقف تسهیلات باید ۸۰درصد ارزش کارشناسی ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی ذکر می شود، تکافوی تسهیلات را بنماید.

تسهیلات از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های تعهدی

 (صندوق پس‌انداز مسکن، پس‌انداز مسکن جوانان) تا سقف‌های مقرر اوراق گواهی حق تقدم قابل پرداخت است.   انتقال مانده بدهی به اقوام نزدیک و همچنین به غیر بدون پرداخت درصدی از مانده بدهی امکانپذیر است.  پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه یا هنگام انتقال مانده بدهی، از محل اوراق ممتاز، با رعایت ضوابط و مقررات ذی‌ربط تا سقف‌های ۱۰۰میلیون تومان در تهران،۸۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۶۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری امکان‌پذیر است.  مانده بدهی در زمان فسخ تسهیلات دریافتی قبلی صرف‌نظر از محل تسهیلات به استثنای تسهیلات مسکن یارانه‌ای (طرح مهر، ایثارگران و...) یک بدهی در نظر گرفته می‌شود. مبنای محاسبه مابه‌التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه یا هنگام انتقال مانده بدهی اوراق ممتاز، مانده بدهی در زمان فسخ (پس از کسر سود سال‌های آتی) تسهیلات قبلی است.

در تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توام با هر یک از حساب‌های تعهدی، رعایت حداکثر قدمت ساختمان براساس ضوابط مربوط به حساب‌های تعهدی ضروری است. بر این اساس، در صورتی که در تسهیلات توام، تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن یا حساب پس‌انداز مسکن جوانان پرداخت شود، حداکثر قدمت ساختمان‌های مشمول حداکثر سقف تسهیلات به ترتیب  ۱۵، ۲۵ و ۲۵ سال است.

سقف تسهیلات از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان، به تنهایی یا توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (در تسهیلات انفرادی و ایضا تسهیلات زوجین)، در املاک بیش از ۲۵ سال و حداکثر تا ۳۰ سال قدمت، با رعایت ضوابط و مقررات ذی‌ربط تا سقف‌های (انفرادی) ۸۰میلیون تومان در تهران، ۶۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری است. سقف‌ تسهیلات زوجین ۱۶۰ میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۸۰میلیون تومان امکان‌پذیر است.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند