در همین راستا، یکی از محققان دانشگاه تهران موفق به اختراع دستگاه‌های «ای.تی.ام» و پول‌شمار با قابلیت ضدعفونی و ویروس‌کشی کرونا برای اسکناس‌ها و سکه با استفاده از اشعه UV شد. سه نمونه اولیه از این دستگاه، توسط این مخترع ایرانی طراحی و ساخته شده و طراحی صنعتی این دستگاه‌ها با قابلیت اینکه افراد بتوانند اسکناس‌های خود را وارد دستگاه کرده و ضدعفونی کنند نیز انجام شده است.  به گفته پیمان سرحدی، این دستگاه‌ها با استفاده از اشعه ماوراء‌ بنفش جزء، که پرتوهای غیر یون‌ساز است و به‌دلیل خاصیت قطع انتقال عفونت از هوا که درکنترل فیزیکی میکرو ارگانیسم‌ها استفاده می‌شود ساخته شده است.

وی افزود: اثر میکروب‌کشی اشعه ماوراء بنفش به مدت زمان در معرض‌بودن، میزان اشعه و همچنین مسافت بستگی دارد. برخی آندوسپورهای باکتریایی در برابر تابش اشعه ماوراء بنفش مقاوم هستند و علت آن موادی است که در پوشش اسپور آنها وجود داشته و اشعه را جذب می‌کنند. اما در این اختراع، با ایجاد شیوه جدیدی از تابش، فاصله و اندازه و بدون کاهش سرعت دستگاه‌های پول‌شمار و خودپرداز، همزمان با شمارش اسکناس آنها را کاملا ضدعفونی کرده و آسیبی نیز به الیاف اسکناس‌ها وارد نمی‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند