در بازارهای امروز، فعالان کسب‌وکار بازیگرانی هستند که موفقیت یا شکستشان در عرصه اقتصادی و رقابتی تولیدی است که باید مشتریانش را راضی و راغب نگه دارند. معادله‌ای مشخص با دو سوی تعریف‌شده که تمام پاسخ‌هایش درنهایت به تامین نیازهای مشتریان و سودمحوری ختم می‌شود.

اما در این میان موسسه‌هایی که عمده سرمایه‌شان را بر مبنای نیروی انسانی بنانهاده و خدماتی انسان‌محور ارائه می‌دهند و آموزش و آگاهی بخشی یکی از عمده‌ترین رسالت‌های آن‌ها محسوب می‌شود، در معادلات اقتصادی جایگاه متمایزی دارند. این دست از موسسه‌ها اگرچه در ساختارهای معمول اقتصاد خرد و برای حفظ بقا و توسعه نیازمند ایجاد بازارهای مؤثر و مستمر و ارائه خدمات رقابتی و سودآور هستند اما در کنار این بایدهای اقتصادی، الزامات متعالی‌تری را هم دنبال می‌کنند.

پویشگران عرصه سوم که از ابتدای کار باهدف استقرار نظام انجمنی پویا و تأثیرگذار در ایران تشکیل شد، تلاش کرد آغازگر راهی هموار برای سازمان‌دهی جامعه تشکلی به‌ویژه در چارچوب کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی باشد.

این موسسه مأموریت اصلی خود را ظرفیت‌سازی نظام انجمنی، تعمیق و بسط سازمان‌های جامعه‌ مدنی و گسترش و ارتقای حرفه‌ای گرایی در راستای تقویت و توسعه‌ یک جامعه‌ تشکلی منسجم و اثرگذار می‌داند. آنچه پویشگران به‌عنوان معتبرترین سازمان تخصصی مرجع درزمینه‌ آموزش و مشاوره‌های ظرفیت‌سازی به سازمان‌های عرصه‌ سوم

(Third Sector) دنبال می‌کند این است که با توانمندسازی ساختاری جامعه‌ تشکلی کشور، قدرت و سطح تاثیرگذاری نظام انجمنی کشور را به‌عنوان بازیگر اصلی در پارادایم جدید توسعه به‌ویژه تقویت نهادی جامعه‌ مدنی، ارتقا دهد.

اصول و ارزش‌هایی که در اداره و مدیریت این موسسه مدنظر قرارگرفته و به‌عنوان یک رفتار و عملکرد حرفه‌ای شناخته می‌شود، بر پایه تنوع و تکثر در عقاید و روش‌ها استوار است. چراکه عقیده پویشگران عرصه سوم این است که هر فرد یا گروه اجتماعی، عقاید و روش‌های خاص خود را داشته و احترام و به رسمیت شناختن این تنوع و تکثر، ضرورتی انکارناپذیر است.

پویشگران عرصه سوم، ارزیابی بیش از ۲۰۰ تشکل عضو اتاق بازرگانی ایران را با توجه به همین اصول و ارزش‌ها در دستور کار خود قرارداد.  فضای نه‌چندان مساعد برای فعالیت‌های تشکلی به‌ویژه به دلیل ساختار دولتی اقتصاد و نقش پررنگ دولت در پارادایم‌های اقتصادی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه جوامع مدنی و انجمن‌های کسب‌وکار، مانعی جدی برای فعالیت‌های پویشگران نیز محسوب می‌شود.

جامعه ایران و به‌ویژه فعالان اقتصادی، در شرایط دشوار کنونی بیش از هر زمان دیگری به ایجاد یک گفتگو و تعامل موثر با ذی‌نفعان داخلی و بیرونی خود نیاز دارند. این تعامل جز با سازمان‌دهی، توانمندسازی و برنامه‌ریزی تشکل‌های موثر و قدرتمند کسب‌وکار امکان‌پذیر نخواهد بود.

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار کشور، توسعه جوامع مدنی در چارچوب تشکل‌های توانمندی است که با‌آگاهی‌بخشی، تدوین استراتژی‌های توسعه محور و ارائه اطلاعات جامع و فرابخشی به سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز، زمینه را برای بازتعریف شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود مضاعف آنها فراهم می‌کند.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند