به گزارش «دنیای اقتصاد»، با پیدایش ویروس کرونا، پرداخت‌های الکترونیک نقش مهمی ایفا کرده و شرکت‌‎های فعال در ارائه خدمات پرداخت الکترونیک با ابداع پرداخت‌های غیرفیزیکی و غیرحضوری، در عدم شیوع این بیماری کمک بزرگی کرده‌اند. در همین مدت سه ماه پیدایش ویروس کرونا، اهمیت پرداخت‌های الکترونیک بر همگان مشخص شده است. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP در ایران دانست که همواره در بین سه شرکت اول پرداخت الکترونیک در کشور بوده است. بررسی عملکرد این شرکت در فروردین امسال نسبت به اسفند ۹۸، رشد پرداخت‌های الکترونیکی و اهمیت روزافزون مردم به پرداخت غیرفیزیکی را نشان خواهد داد. 

 سهم بازار تراکنش همه بازارها

براساس نمودار سهم بازار تراکنش همه بازارها در ماه فروردین ۹۹، که سهم تراکنش  ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیک  در کشور بررسی شده است، پرداخت الکترونیک سامان با ۱۱/ ۱۹ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. شرکت پرداخت الکترونیک سامان با رشد ۱۲/ ۰ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، برای نخستین بار سهم بازار بالای ۱۹ درصد را در بین رقبای خود کسب کرده است. البته در طول ۱۴ ماه رشد متوسط ۰۶/ ۰ درصدی را در سهم بازار تراکنش همه بازارها ثبت کرده است.

 سهم بازار تراکنش کارتخوان

بر اساس آخرین گزارش شاپرک، شرکت پرداخت الکترونیک سامان رتبه دوم را در سهم بازار تراکنش کارتخوان به خود اختصاص داده است. ۹۹/ ۱۸ درصد سهم بازار تراکنش کارتخوان این شرکت در فروردین ۹۹ بوده و در طول ۱۴ ماه ضمن حفظ رتبه دوم به طور متوسط ۱/ ۰ درصد رشد داشته است. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ۹۹ با رشد ۰۹/ ۰ درصدی و کسب ۰۲/ ۱۵ درصد از سهم بازار کارتخوان‌های تراکنش‌دار، رتبه دوم PSP‌ها را در این سهم به دست آورده است. همچنین در طول ۱۴ ماه گذشته، ضمن کسب رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰۷/ ۱ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

 شاخص اثر بخشی کارتخوان 

شاخص اثربخشی کارتخوان به تقسیم سهم تراکنش، «سهم کارتخوان» گفته می‌شود. چنانچه این عدد بزرگ‌تر از یک باشد به معنی جذب بالای تراکنش برای آن شرکت PSP است. شاخص اثر بخشی شرکت پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۳۶۱/ ۱ بوده که با توجه به تعریف این شاخص و بیشتر بودن آن از یک، می‌توان گفت که شرکت بیش از سهم کارتخوان‌هایش تراکنش جذب کرده است. همچنین در این ماه، رتبه اول این شاخص در استان تهران در اختیار شرکت پرداخت الکترونیک سامان بوده است.
در طول ۱۴ ماه گذشته، ضمن بزرگ‌تر بودن شاخص اثر بخشی کارتخوان شرکت از یک، به طور متوسط، رشد مثبت ۰۱/ ۰ واحدی در این شاخص نیز برای شرکت رخ داده است.

 سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان

پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ۱۳۹۹، با کسب ۷۷/ ۱۴ درصد، رتبه دوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان به دست آورده است. از طرفی با رشد ۴۷/ ۰ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، رتبه دوم رشد این سهم در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین، ضمن کسب رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش کارتخوان در طول ۱۴ ماه گذشته، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۱۱/ ۰ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.
 سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ اینترنت
شرکت پرداخت الکترونیک سامان با کسب ۱۲/ ۱۶ درصد از تراکنش‌های اینترنت در فروردین ۱۳۹۹، رتبه سوم PSPها را در این سهم به دست آورده است. از طرفی با رشد چشمگیر ۰۵/ ۲ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، رتبه اول رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. از طرفی، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۱۲/ ۰درصدی را نیز در طول ۱۴ ماه گذشته در این سهم به خود اختصاص داده است.
در فروردین ماه ۱۳۹۹، رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت با ۶۱/ ۳۳ درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین، با رشد بالای ۴۴/ ۳ درصدی نسبت به اسفند ۹۸، رتبه دوم رشد این سهم در بین شرکت‌های PSP، به پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است.

26

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند