بنابر گزارش هیات مدیره که در مجمع یادشده از سوی مدیرعامل شرکت قرائت شد، این شرکت در سال ۹۸ از فروش محصولات خود معادل ۷۴۱ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال درآمد کسب کرد. برگزاری مجمع سالانه کاشی سعدی در حالی در ۲۲ اردیبهشت‌ماه برگزار شد که این شرکت توانسته است  برای سال مالی ۹۸ معادل ۸۹ میلیارد و ۴۴۹  میلیون ریال سود خالص شناسایی کند. این رقم در مقایسه با سال مالی ۹۷ با ۴۲درصد رشد همراه است. این شرکت برای سال مالی ۹۸ از ۳۵۸ ریال سود شناسایی شده به ازای هر سهم معادل ۳۷۲ ریال آن را میان صاحبان سهام خود توزیع کرد. به گفته مدیرعامل، در حالی که این شرکت با به‌روزآوری تجهیزات، ظرفیت تولید خود را به چهار میلیـون و پانصـد هـزار متـر در سال افزایش داده است برای همسویی با بازار و تکنولوژی چاپ دیجیتـال روز دنیا، بـا اسـتفاده از دسـتگاه رکتیفـایر به منظـور برآورده کردن نیاز مشتری، به محصولات جدید و متنوع، اقدامات موثری انجام داده است.

وی بر این باور است که با این اقدامات محصولات شرکت از طریق برنـدهای داخلـی و صـادراتی افـزایش سـهم بـازار قابـل قبـولی را به خـود اختصاص داده است. رضا معمار طلوعی وضعیت تکنولوژی این شرکت را با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان مقایسه کرده و تصریح کرد: واحد تهیه بدنه شرکت کاشی سعدی بـا توجـه بـه پـروژه بازسـازی و افـزایش ظرفیـت (اصـلاح سـنگ شـکن و نصـب هیدروکن) علاوه بر تامین نیازهای تولید بخشی از ظرفیت تولید گرانول مازاد را برای فروش عرضه می‌کند. وی یادآور شد: با خرید و نصب دستگاه چاپ دیجیتال در سال ۱۳۹۷ تمامی خطوط تولیدی محصـولات مطـابق بـا تکنولـوژی روز دنیـا تولید می‌شود. همچنین با نصب دستگاه‌های رکتیفایر، سورت و بسته‌بندی، پالتایزر و شرینک پالـت، واحـد سـورت و بسـته‌بنـدی؛ محصـولات تولید شده را با بهترین کیفیت جداسازی و بسته‌بندی می‌کند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند