پرداخت این تسهیلات توسط بانک صنعت و معدن منوط به شرایطی است؛ به عنوان نمونه مشتریان باید در هنگام درخواست از بانک، حساب جاری قرض‌الحسنه داشته باشند یا در غیر این صورت حساب افتتاح کنند. همچنین این تسهیلات به متقاضیانی پرداخت می‌شود که طرح آنها توجیهات لازم را داشته و نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی آنها مورد تایید بانک باشد. حداکثر زمان استفاده و بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش یک سال است. البته متقاضیانی که طرح آنها در آغاز بهره‌برداری باشد می‌توانند تقاضای دوره بازپرداخت حداکثر سه‌ساله داشته باشند. اموالی که به عنوان وثیقه مشتری از سوی بانک مورد قبول واقع می‌شود، باید بیمه شوند. خرید مواد اولیه برای تقاضاهایی که مبلغ آنها بیش از ۵۰ میلیون تومان است، با تشخیص بانک باید از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تامین شود. مراحل تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بانک صنعت و معدن شامل هشت مرحله است. ابتدا متقاضی به شعبه یا سایت الکترونیکی مراجعه می‌کند و فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدماتی اعتباری را دریافت می‌کند سپس این فرم‌ها را تکمیل و مهر و امضای خود یا شرکت را در فرم‌ها می‌زند و مدارک موردنیاز مرحله پذیرش را تهیه می‌کند. این فرم‌ها را به بانک ارائه و حساب جاری قرض‌الحسنه افتتاح می‌کند. درخواست‌ها توسط بانک بررسی و در صورت عدم تصویب کتبا به متقاضی اطلاع داده می‌شود اما اگر تقاضا توسط بانک به تصویب رسید، میزان و نوع تضمین‌ها و وثایق لازم تعیین می‌شود و پس از تامین وثایق توسط مشتری، قرارداد حقوقی با وی منعقد و تسهیلات پرداخت می‌شود. وثایق مورد قبول بانک به سه دسته تقسیم می‌شود: در گروه اول سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه پس‌انداز معادل ۱۰۰ درصد مبلغ سپرده، اوراق مشارکت دولتی و ضمانت‌نامه بانک‌های معتبر داخلی و خارجی معادل مبلغ ضمانت‌نامه مورد قبول است.

وثایق گروه دوم شامل سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس (تابلو الف) به قیمت میانگین قیمت اسمی و اموال غیرمنقول شامل مسکونی، اداری و تجاری جزو وثایق مورد قبول است. گروه سوم می‌توانند ماشین‌آلات خطوط تولید به هم پیوسته (معادل 70 درصد قیمت دفتری)، ماشین‌آلات خطوط تولید ناپیوسته (معادل 50 درصد قیمت دفتری) و سفته امضا شده توسط متقاضی و سفته ظهرنویسی شده توسط ضامن یا ضامنان معتبر را برای وثیقه ارائه دهند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند