قرار است در ابتدا گزینه‌یابی برای این ۴ خط جدید در قالب کریدورهای مصوب در شورای عالی ترافیک کشور انجام شود. منظور از گزینه‌یابی تعیین محل دقیق عبور این خطوط در کریدور یک هزار متری است که مصوب شده است. همچنین تعیین چگونگی اجرای خطوط، عمق خطوط و امکان‌سنجی اجرا در زیر یا روی زمین، مکان‌یابی دقیق استقرار ایستگاه‌ها و نیز نحوه تعامل هر خط با خطوط دیگر در مرحله گزینه‌یابی انجام می‌شود. با توجه به اینکه برای هر یک از این ۴خط جدید باید ۳ گزینه توسط گروه مشاور ارائه شود، این گروه مشاور، عملیات طراحی پایه برای خط ۱۰ را به عنوان یکی از خطوط اولویت‌دار برای شرکت متروی تهران از نظر موقعیت و مسیر عبوری و طراحی‌های موردنیاز انجام می‌دهد تا شرایط واگذاری خط ۱۰ به پیمانکار برای اجرا فراهم شود. مجموع اقدامات گروه مشارکت مشاور در مدت زمان ۱۵ ماه انجام می‌شود، به این صورت که در ابتدای سال آتی گروه مشاور اقدامات خود را آغاز می‌کند و مرحله گزینه‌یابی ۴ خط مذکور در مدت زمان ۶ ماه انجام می‌شود. با اتمام عملیات طراحی پایه خط ۱۰، روند برگزاری مناقصه انتخاب مجری خط ۱۰ نیز آغاز خواهد شد. همچنین مناقصه گزینه‌یابی و طراحی پایه ۲ خط اکسپرس، طراحی پایه توسعه خطوط فعلی و نیز طراحی پایه خطوط ۸ ، ۹ و ۱۱ متروی تهران نیز در قالب مناقصه‌های دیگر در سال ۹۹ در دستور کار شرکت متروی تهران قرار دارد.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند