مدت سپرده‌گذاری بین چهار تا ۱۲ ماه است و مشتری در دوره سپرده‌گذاری می‌تواند از سپرده خود برداشت و واریز کند. البته میانگین مانده سپرده در دوره، ملاک محاسبه مبلغ کارت اعتباری خواهد بود. در عین حال  اشخاص حقیقی، سازمان‌ها و نهادها هم می‌توانند با سپرده‌گذاری نزد بانک، کارکنان خود را برای دریافت کارت اعتباری و استفاده از مزایای طرح معرفی کنند. برای معرفی بهتر این طرح در نظر بگیرید میانگین حساب مشتری در یک دوره چهار ماهه به میزان ۳۰ میلیون تومان باشد. براساس نرخ و تعداد اقساط موردنظر مشتری می‌تواند از چند روش بهره‌مند شود. در اولین فرض، مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تسهیلات را با سود ۱۰ درصد و تعداد اقساط ۱۲ ماه یا  ۳۸ میلیون و یکصد هزار تومان با نرخ ۱۴درصد و اقساط ۱۲ ماه دریافت کند. اما اگر بخواهند با سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومانی، اقساط ۲۴ ماه را انتخاب کند به میزان ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با نرخ ۱۰درصد دریافت می‌کنند.  میزان تسهیلات کارت اعتباری با نرخ ۱۴درصد نیز ۱۶ میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. در حالت سوم،  میزان تسهیلات برای سپرده ۳۰میلیون تومانی را هفت میلیون و ۳۰۰هزار تومان با نرخ سود ۱۰درصد و مدت بازپرداخت ۳۶ ماه یا ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با نرخ سود ۱۴درصد است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند