هنوز در کنترل نقدینگی موفق نیستیم

شمس‌الدین حسینی در نشست با برگزار‌کنندگان رویداد مالی، با اشاره به کاهش رشد نقدینگی به کانال۲۰ تا ۲۵درصدی و تاکید بر ضرورت توسعه مهندسی مالی برای تثبیت آن اضافه کرد: دلیل این وضعیت، فقدان روش‌های تامین مالی غیرتورمی در کشور است که باعث شده به دلیل برداشت پول بی‌ضابطه بانک‌ها، روند کنترل نقدینگی پایدار در اقتصاد وجود نداشته باشد. به گفته وی، فلسفه ایجاد شورای ملی تامین مالی ایجاد توازن و ارائه تعاریف و ادبیات جدیدی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که بر اساس مقررات این شورا به طور مثال اگر صلاحیت مالی و فنی سرمایه‌گذار یا مجری پروژه‌ای پس از تشریفات اولیه تایید و اخذ شد، به محض اجرای پروژه نیازی به دریافت مجوزهای جدید نخواهد داشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی تامین مالی طرح‌های عمرانی و زیرساخت‌های دولتی در حاشیه برگزاری رویداد شانزدهم صنعت مالی ایران، مطرح کرد.