داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، فساد را خط قرمز سازمانی خواند و گفت: اصلاح و تحول در نظام اداری کشور، از جمله نظام مالیاتی، نیازمند برنامه‌ریزی‌های کارشناسی، شفافیت و مداومت جدی در مبارزه با فساد است. منظور با اشاره به ضرورت تبیین اقدامات سازمانی در راستای مبارزه با فساد و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و حمایت تمام‌قد از بخش تولید اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور در جهت تحقق شعار سال گام برمی‌دارد و در این مسیر برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت اثربخش از تولید را در اولویت قرار داده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، هوشمندسازی مالیاتی و داده‌محوری را گام‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد عدالت مالیاتی و افزایش رضایتمندی مردم در دوره تحولی دانست و گفت: برای گذار از مالیات‌ستانی سنتی به مالیات‌ستانی هوشمند و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، باید به سمت داده‌محوری و سامانه‌محوری حرکت کرد.

منظور یکی از رویکردهای اصلی در مبارزه با فساد اداری را شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دانست و بیان کرد: یکی از راهکار‌های جلوگیری از ایجاد فساد، شفافیت و اعلام آن است، چرا که موجب شرمساری فرد مرتکب می‌شود و افشای ارتکاب جرم خود یکی از راه‌های جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرم و تقویت سلامت اداری است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد اظهار کرد: رسانه ابزار مناسبی برای تبیین و روشنگری افکار عمومی بوده و رسانه‌های جمعی بـه دلیـل تخصـص و ابزارهـایی کـه در اختیـار دارند می‌توانند نقش مهمی در شفاف‌سازی اخبار و کنترل فساد داشته باشند.

لذا انتظار می‌رود رسانه‌ها مشوق و حامی سازمان‌هایی باشند که شفافیت را در اولویت قرار داده‌اند. منظور با بیان اینکه شفافیت به‌تنهایی کافی نیست و مجموعه‌ای از اقدامات باید انجام گیرد تا با همراهی شفافیت در حوزه‌های مختلف بتواند جلوی فساد را بگیرد، گفت: برنامه‌ریزی براساس شاخص‌هایی مانند مطالبه عمومی، شناسایی گلوگاه‌های فساد، رصد دائمی و از طرفی دیگر تلاش برای حل مشکلات معیشتی کارکنان، باید همگی با یکدیگر همراه باشند تا بتوانند جلوی فساد را به صورت ریشه‌ای بگیرند.