داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه ستاد هوشمندسازی، با بیان اینکه در یک بازه یک‌ساله، سعی داریم تمام مودیان را در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ثبت‌نام کنیم، گفت: در راستای اجرای کامل قانون، کار به صورت مرحله‌ای انجام می‌گیرد و شرکت‌های دولتی نیز از اول دی‌ماه سال جاری، همچون شرکت‌های بورسی و فرابورسی، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند شد. او با اشاره به وجود برخی مسائل و مشکلات برای اجرای توأمان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده گفت: از آنجا که امکان اجرای یکباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وجود ندارد و مشمولان این قانون به صورت مرحله‌ای و در یک بازه یک‌ساله فراخوان می‌شوند، لذا برای اجرای آن بخش از احکام مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده، با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تعاملات و جلسات کارشناسی مستمری برقرار شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مودیان مالیاتی با تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و همچنین طراحی و پیاده‌سازی ساز‌و‌کارهای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فرار مالیاتی را از محورهای مهم برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی عنوان کرد و گفت: با اجرای این برنامه‌ها، شاهد گسترش چتر نظام مالیاتی و رشد وصولی از محل فرار مالیاتی خواهیم بود.