میرهاشم موسوی در جلسه بررسی برنامه‌های تحولی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین ‌اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تامین ‌اجتماعی به دلیل تنوع خدمات و گستردگی جامعه تحت‌پوشش ویژگی‌های خاصی دارد و آثار فعالیت این سازمان در کل حاکمیت و نظام، بروز و ظهور دارد؛ لذا باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این سازمان جامع‌نگری مورد توجه باشد. نگرش مدیریت نسبت به منابع انسانی نیز متناسب با راهبرد و رویکرد اصولی حاکم بر سازمان، مبتنی بر جامع‌نگری است و در تمامی حوزه‌های سازمان باید نسبت به منابع انسانی همین رویکرد دنبال شود. ارتباط واحدهای مختلف سازمان و ارتباط بین صف و ستاد نیز در همین چارچوب قابل‌ارزیابی است و باید ارتباطی روشن و موثر بین صف و ستاد سازمان ایجاد شود.

موسوی افزود: در حوزه منابع انسانی مساله اصلی که باید مورد توجه قرارگیرد، بهره‌وری سازمانی است. باید افزایش بهره‌وری را همواره مورد توجه قرار دهیم. برای افزایش بهره‌وری باید برنامه‌ای اصولی برای تمامی سازمان داشته باشیم و در هر بخش نیز متناسب با برنامه سازمانی بتوانیم با اتخاذ راهکارهای موثر برای افزایش بهره‌وری، هدف‌گذاری کرد و برنامه ویژه داشته باشیم. یادگیری سازمانی نیز در حوزه منابع انسانی باید همواره مورد توجه قرار گرفته و پیگیری شود. آموزش کارکنان، چرخش شغلی، جانشین‌پروری و انتقال مهارت سازمانی یکی از مسائل مهمی است که در تمامی بخش‌های تخصصی باید با جدیت دنبال شود. تعاملات سازمانی باید مبتنی‌بر انتقال آگاهی باشد و باید بتوانیم در مورد مسائل مختلف تصمیم‌گیری صحیح و مبتنی بر دانش و مهارت سازمانی داشته باشیم.

موسوی ادامه داد: تفویض اختیارات باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و البته تفویض اختیار در چارچوب مشخص و توأم با نظارت دقیق و تفویض مسوولیت باشد تا کارهای سازمان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. در حوزه منابع انسانی سازمان تامین ‌اجتماعی اقدامات تحولی ارزشمندی در حال انجام است و کار جهادی و شبانه‌روزی نتایج ارزشمندی در این حوزه به دنبال داشته است. با اقدامات ارزشمند صورت‌گرفته در تبدیل وضعیت ایثارگران و رویکرد ارتقای خدمات رفاهی و انگیزش نیروی انسانی در سازمان، شاهد افزایش رضایتمندی در سطح سازمان هستیم که قطعاً این روند تداوم خواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند