وی تصریح کرد: با توجه به رشد اقتصادی نزدیک صفر، بیکاری ۱۶درصد، نرخ جذب سرمایه‌گذاری منهای چهار و ۶دهم درصد و تورم ۴۸درصدی سال گذشته، کنترل هزینه را داشته‌ایم.  به گفته او، دولت قبل در هشت سال ۲۷۰۰هزار میلیارد تومان هزینه کرده است و اوج ناکارآمدی را شاهد بودیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: با همه اوصاف، فراوانی ثروت در کشور وجود دارد و پول هست، اما کافی نیست. میرکاظمی افزود: در سال‌های گذشته برای کاهش هزینه‌ها خلق پول می‌کردند که استقراض باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود اما دولت سیزدهم از لحاظ مصارف و مخارج اجازه خلق پول را نداده است. او تاکید کرد: در کنار منابع مالی، داشتن برنامه مهم است و باید اقدام‌ها را در زندگی مردم اثربخش کرد تا شاهد رشد اقتصادی و کاهش تورم و افزایش بهره‌وری باشیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود و دغدغه همه مدیران باید اشتغال جوانان، استفاده بهینه از منابع و مولدسازی منابع باشد و تلاش شود تولید افزایش یابد و بازار هدف را هم به دست گرفته و مسیر را برای سرمایه‌گذاری هموار و موانع پیش روی مردم حذف شود.  

میرکاظمی گفت: باید در سطح ملی شرایط را برای کسب‌و‌کار فراهم کنیم و نباید سرمایه‌گذار را فراری داد. همچنین وقتی دولت‌ها حجیم می‌شوند ضد خود عمل می‌کنند و از این طریق کشور آسیب می‌بیند. او افزود: امسال پیش‌بینی مصارف کشور ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان است که باید با خرج این مقدار اعتبار باری از دوش مردم برداشته شود. هرچند منابع در کشور زیاد است، اما از آن به طور مطلوب استفاده نمی‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه پنهان انرژی بیش از ۱۰۰میلیارد دلار است و به طور عمده قشرهای مرفه از آن استفاده می‌کنند و ضریب جینی افزایش یافته، فاصله طبقاتی زیاد شده است و یک عده سهم بیشتری از کشور می‌برند.

میرکاظمی گفت: در یک دهه گذشته رشد بالای ضریب جینی سبب افزایش فاصله طبقاتی بیشتر شده است که حذف ارز ترجیحی به اصلاح ضریب جینی منجر شده و اثربخشی آن را شاهد هستیم، اما حفظ آن مهم است تا فاصله طبقاتی بیشتر نشود. او ادامه داد: در ارز ترجیحی ارز پرداخت می‌شد، اما اثربخشی آن را نداشتیم و روغن تولیدشده را در فروشگاه کشورهای همسایه شاهد بودیم. منابع ملی هدر می‌رفت که اقدام‌های انجام‌شده در سطح بین‌الملل و مواد غذایی در یک سال گذشته ۴۰درصد و نیمه دوم ۶۰درصد افزایش داشته است.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند